Ahmed Hassan

673

"Ett livskraftigt och möjligheternas Helsingfors"

Jag har vuxit upp genom att övervinna svårigheter och vill satsa på det goda erfarenheterna
jag har för att gagna och utveckla Helsingfors. Därför är de teman som jag brinner för att påverka,
sysselsättning och företagande samt främjande av barn och ungas välmående. Jag vill göra
Helsingfors till en livskraftig stad av möjligheter.

Namn: Ahmed Hassan
Födelseår: 1984
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Företagare, MBA
E-post: info@ahmedhassan.fi

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Progressiv stadspolitik

För mig som företagare och politiker är det självklart att utbildning, kunnande, välfärd och skapande
av arbetsplatser är centrala delar av ett progressivt samhälle.

EN BRA SKÖTT EKONOMI OCH DE BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR NÄRINGSLIVETS

Vi ska skapa en företagarvänligt stad där det finns fungerande förutsättningar för småföretagare och
personer som sysselsätter sig själv. Målet är att garantera kontinuiteten i företagande som en faktor
som stärker välbefinnandet. Företagsstöd för invandrare utvecklas och befrämjas genom att sänka
tröskeln för att starta företagsverksamhet och sysselsätta sig själv och andra. Vi ska utveckla
Helsingfors sysselsättningstjänster för personer med andra modersmål och genom sysselsättning
motverka marginalisering. Vi ska utveckla hållbara lösningar för att få alla med i arbetslivet vilket gör
Helsingfors till en fungerande stad som kan skapa möjligheter för alla.

FRÄMJANDE AV BARN OCH UNGAS VÄLMÅENDE

Ojämlikhet får inte börja på daghemmet. Vi ska stöda barnens skolframgångar och föräldrarnas
välmående. Vi ska dra nytta av kulturkommunikation som stöd för lärare i undervisning med
personer med annat modersmål och satsa på läxläsnings klubbar. Vi försöker garantera alla ungas
möjlighet till hobbyer samt uppmuntra ungas deltagande och egna påverkningsmöjligheter för ett
självständigt deltagande i samhället.

Med dessa verktyg kan ojämlikhet förebyggas och vi skapar ett livskraftigt och möjligheternas
Helsingfors.

Läs mer i vårt valprogram ›