Mikael Ahlfors

233

"Ger inte upp."

Har erfarenhet från många olika yrken, både som jobbare, chef samt företagare, har bott i Lapland samt södra Finland, har sett mycket,har inte tyckt om allting så jag vill göra ändring.
Kommer ursprunligen från Lovisa men efter 4 år i Lappland flyttade jag till Borgå tack vare jobbet som på sommaren finns på Svartholm i Lovisa och vintern i Helsingfors på Svenska Klubben.
Har varit med i kommunalpolitik i Lovisa innan flyttet till Sirkka i Lappland. Har varit i sjömansunionens styrelse samt fullmäktige. Förtoendeman ombord på fartyg. Är nu som reserv i fullmäktige i servicefacket PAM.
Nu vill jag ställa upp för min bransch samt vill jag vara med och sköta min hemkommun.
Min vision är att också bli invald i regeringen 2023.
Vi behöver nya färska och andra synvinklar för att få allt att fungera ordentligt igen.

Namn: Mikael Ahlfors
Födelseår: 1973
Kommun: Borgå
Hemort: Borgå
Titel: Restaurangchef

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Småföretagarna behövs och dessa skall ha mera stöd och hjälp. Det finns för många, för höga utgifter som måste betalas, kan göras andra lösningar.
Vi behöver också en lag på franchisingen som ger en lättare väg att sysselsätta sig själv och andra.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

För att få en bra mående och fungerande omgivning måste besluten som görs vara utberäknade att gynna så många som möjligt utan några gränser.
Man måste se till att alla mår bra med vad som finns i omgivningen.
Så många klagande man nuförtiden läser i median är för många.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

De unga är vår framtid, det är för dem vi gör beslut, vi måste skarpa oss med att göra saker och beslut som gynnar dem. Hålla unga i våran stad.

Läs mer i vårt valprogram ›