Anne Ahlefelt

573

"En fungerande vardag. För alla. "

Jag har gjort största delen av min karriär inom föreningsvärlden, som sakkunnig, utbildare och projektledare inom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Dessutom har jag arbetat som barnträdgårdslärare och daghemsföreståndare inom småbarnspedagogiken och vet hur viktigt det är att vi satsar på en högt kvalitativ småbarnspedagogik som är tillgänglig för alla.

Jag är mamma, fru, jämlikhetskämpe, politiker, föreningsaktiv och mycket mera. Det jag gör, gör jag helhjärtat och fullt ut.

Jag vill att allas vardag skall vara fungerande och jag jobbar för ett jämlikt och tvåspråkigt Esbo där utbildning prioriteras högt.

Namn: Anne Ahlefelt
Födelseår: 1977
Kommun: Esbo
Hemort: Larsvik, Esboviken
Titel: Projektchef, socionom.
www: https://ahlefelt.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Esbo skall vara en stad där alla har det bra oberoende vem de är och i vilken livssituation de lever i. Det gäller alla, från de allra minsta till de allra äldsta i kommunen - ingen får bli utanför. Välmående kommuninvånare betyder också att vi har invånare som orkar vara aktiva och produktiva och engagerar sig i arbetslivet och samhället över lag.

Läs mer i vårt valprogram ›

Världens barnvänligaste land

Jag vill att Esbo skall bli den barnvänligaste kommunen i Finland. Det innebär att alla barn skall erbjudas en jämlik och god start i livet och att alla politiska beslut skall genomgå en barnkonsekvensanalys innan de fattas. Vi måste satsa på barn och ungdomar och se till att barnfamiljernas vardag kan fungera smidigt. I Esbo skall vi satsa på högklassig och jämlik utbildning på alla stadier och därtill se till att alla har något betydelsefullt att göra på sin fritid. Skolorna och småbarnspedagogiken samt ungdoms- och fritidstjänsterna skall ha tillräckliga resurser för att kunna stöda alla och arbeta förebyggande och mångprofessionellt på många olika plan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Det är viktigt att staden tar sitt ansvar och aktivt arbetar för ett mer jämställt samhälle där alla har samma rättigheter och möjligheter att forma sitt eget liv och få vara sig själva. Jag vill också se jämställdhetstänket genomsyra alla politiska beslut som görs i kommunen och att alla kommunens tjänster också bygger på denna princip. Det skall vara självklart att ingen får diskrimineras på grund av språk, etniskt ursprung, religion, övertygelse, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

Läs mer i vårt valprogram ›