Marlene Ahlberg

22

"För Korsholm."

46-årig företagande fyrabarnsmamma. Född i Korsholm, bott i Helsingfors och Bryssel. Bor i Smedsby. Styrkor: språkkunnig, snabb, mångsysslare.

Namn: Marlene Ahlberg
Födelseår: 1974
Kommun: Korsholm
Hemort: Smedsby
Titel: företagare
E-post: marleneahlberg@gmail.com
Tel: 0400624399
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Vi ska ta hand om de unga, och också deras familjer. Att satsa på förebyggande av utslagning är en stor ekonomisk fråga, men framförallt en humanistisk fråga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Vi måste sträva efter att vår kommun använder så klimatsmarta lösningar som möjligt, och när något förnyas ska det tänkas på speciellt. Detta gäller också infrastruktur, och att kommunen ska göra det möjligt för invånarna att vara klimatsmarta.

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

Vi ska ta vara på våra människoresurser. Detta innebär också en fungerande integration. Att få invånare med olika bakgrund ger ett stort mervärde.

Läs mer i vårt valprogram ›