Mi Adolfsson

12

22 år av skärgårdsboende, nästan. För tillfälle studerar jag Kemi- och Processteknik vid Åbo Akademi, före det gällde International Business vid Aalto-Universitetet i St. Michel.

Jag vill se att Pargas utvecklar tjänster och möjligheter som kan skapa nyinflyttning men även behålla kvar oss som har havet nära hjärtat. Förbättringar handlar om helheter som aktivt stödjer en hållbar struktur. Förbättringar som en brädare och förmånligare lokaltrafik som möjliggör pendlande för studerande och arbetande. Förbättringar som stödjer lokala företag som stödtjänster, delade möteslokaler och
teknisk infra. Förbättringar som lättar familjevardagen med familjer som en aktivare del i planering av delområden som speciellt rör dem.

Tiderna som vi lever i kräver att vi kan stöda och hjälpa varann, därför vill jag gärna även höra dina tankar om vad som kräver förbättring och vad som fungerat.

Namn: Mi Adolfsson
Födelseår: 1998
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: Studerande
E-post: mialicia.adolfsson@gmail.com
Medlem i :