Staffan Åberg

57

"Jag vill jobba för tillgänglig basservice, goda kommunikationer och förutsättningar för en välutvecklad tredje sektor. Detta gör jag genom att pragmatiskt och fördomsfritt försöka hitta lösningar. "

Jag är 43 år gift och har två barn. Jag bor i Nagu var jag även har mina rötter. Innan koronan pendlade jag dagligen på jobb till Åbo, men för tillfället är det även mycket distansjobb. Jag är med andra ord beroende av fungerande kommunikationer. Samhälleliga frågor engagerar, och därför ställer jag upp i valet. För tillfället är jag medlem av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen.

Jag är relativt social och aktiv i olika föreningar. Mina intressen är i första hand motionsidrott och jakt.

Namn: Staffan Åberg
Födelseår: 1977
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: Servicechef

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

En livskraftig kommun behöver barnfamiljer, vilket i sin tur betyder att satsningarna på bildningen behöver vara rätt proportionerade.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Infrastuktur i form av välutvecklade kommunikationer är väldigt viktiga i en kommun som geografiskt är så splittrad. Förutom traditionella förbindelser behöver vi även jobba för fungerande nätförbindelser så att det är möjligt att bo och idka näring i hela vår stad.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En balanserad ekonomi och ett aktivt näringsliv är en förutsättning för att kunna erbjuda service av tillräcklig omfattning och kvalitet till våra invånare.

Läs mer i vårt valprogram ›