Maj Åberg-Hildén

99

"KYRKSLÄTT - min vision är att Kyrkslätt bör vara en klimatsmart, trygg och trivsam kommun där man värnar om sina kommuninvånare, uppskattar kulturella värden, satsar på god planering och väljer långsiktiga lösningar för en hållbart framtid på alla områden i samhället. I Kyrkslätt ska både ung och gammal känna att det här är en bra plats att bo på."

Mitt namn är Maj Åberg-Hildén. Jag är lektor i den grundläggande utbildningens högre klasser, samt timlärare vid Helsingfors Universitet där jag undervisar blivande klasslärare och småbarnspedagoger.

Jag har varit ledamot i Fritids- och bildningsnämnden i Kyrkslätt i två år. Det har känts som en verkligt meningsfull uppgift och jag vill gärna fortsätta att jobba för Kyrkslätt på det här sättet.

Kyrkslätt är en kommun med många ansikten. Här finns tätbebyggelse, landsbygd och skärgård, bönder, trädgårdsodling, industri, arbetstagare och företagande av de mest olika slag. En mångsidighet som är värd att hålla fast vid. Alla är viktiga och med god planering har alla plats.

För mig ligger barn, ungdomar och deras skola mitt hjärta nära. Efter den utdragna coronapandemin bör vi se till att dagvården och skolorna har resurser att erbjuda stöd inte enbart för att lappa de kunskapsluckor som uppstått under distansundervisningen utan även möta de behov av vård som denna psykiska belastning av distansering och ensamhet har utgjort.

Livskvalité är en ganska personlig sak och svårt för någon att lova. Kommunen kan ändå bidra till att höja livskvalitén för sina invånare. För mig skulle det innebära att jag litade på att besluten i kommunen görs med hållbarhet som utgångspunkt och mål. Vi bryr oss alla om hurudant arv vi lämnar efter oss för kommande generationer.

På det personliga planet har livskvalité för mig mycket med respekt för naturen och olika kulturyttringar att göra. Jag är glad över att Kyrkslätt har ett mycket vackert bibliotek där man speciellt har beaktat ungdomars behov att träffas och möta varandra. Nu är det dags att få en rejäl konsertsal till Kyrkslätt.

Det är viktigt att Kyrkslätt är attraktivt inte bara för oss som redan bor här utan även för dem som söker boplats nära Helsingfors. Vi behöver kunna erbjuda klimatsmarta bra boplatser och mångsidiga möjligheter till idrotts-, hobby-, konst- och fritidsverksamhet för alla åldrar.

I min familj finns man, två söner mitt i sina studier, en vuxen son i yrkeslivet, en svärdotter och ett litet barnbarn på två år. Mina föräldrar är 83 och 86 år gamla. Jag känner att jag har ganska bra insyn i såväl småbarnsfamiljers och åldringars vardag med allt vad det innebär. I vår familj talar vi både svenska och finska. Jag är Kyrkslättbo sedan 1974.

Nuvarande förtroendeuppdrag:
- Fritids- och bildningsnämnden i Kyrkslätt, ledamot
- Västra Nylands Folkhögskolas styrelse, ersättare

Medlem i:
- Svenska kvinnoförbundet i Kyrkslätt
- Kyrkslätts hembygdsförening r.f.

Namn: Maj Åberg-Hildén
Födelseår: 1960
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Tolls, Kyrkslätt
Titel: Pedagogie Magister
E-post: majaberghilden@gmail.com

Viktiga politiska frågor