Johan Dahlman

85

Som förälder till små barn vill jag vara med och utveckla den svenskspråkiga dagvården och skolan i kommunen, så att tvåspråkiga familjer även i framtiden kan se Nurmijärvi som ett verkligt alternativ.

Namn: Johan Dahlman
Kommun: Nurmijärvi
Titel: Fastighetsmäklare