Ingå kommunalvalsprogram 2021

Tillbaka till kandidaterna.

SFP i Ingå kommunvalsprogram 2021

För SFP är det viktigt att Ingåborna känner sig trygga, och trivs i Ingå. Servicen ska fungera då vi behöver den. Vi vill att våra barn ska få den bästa tänkbara starten i livet. Vi vill att våra daghem och skolor är trevliga miljöer där barnen trivs. Vi vill att våra äldre ska få den hjälp och det stöd de behöver. Det är viktigt att kommunen fortsätter utvecklas på ett modernt och modigt sätt. Utvecklingen skapar förutsättningar för det goda livet, där vi kan utvecklas, växa och vara lyckliga.

Vi arbetar för en fungerande tvåspråkig kommun med en stark svenska. Vi satsar på att ge våra företag de bästa förutsättningarna att lyckas. Vi tror också att ett ökat distansarbete erbjuder Ingå nya möjligheter. SFP vet också att vår unika natur är en fantastisk fördel som lockar många att besöka Ingå. Vi värnar om vår miljö. Vår skärgård är en del av Östersjön, som hotas av både övergödning och klimatförändringen. Lokalt kan vi motverka övergödningen och arbeta för att klimatmålen uppnås.

Coronapandemin har förändrat verkligheten för många. Ingå ska möta den verkligheten och de nya möjligheterna genast när vi tar oss ur pandemin. Kommunens uppgifter kommer att ändras enormt om vård- och landskapsreformen genomförs som planerat. Förändringen berör många människors arbeten och servicen för alla kommuninnevånare. Förändringen gäller även finansieringen och styrningen av social- och hälsovården.

Vår framtida kommun kommer också i fortsättningen att ha ansvaret för daghem och skolor, hälsofrämjande, idrott-, kultur- och ungdomsarbete, bygglov och miljövård, fastigheter och samhällstekniska funktioner samt planeringsärenden.

Vi i SFP vill jobba för:

En ny fin Kyrkfjärdens skola öppnas 2022

Att alla skolfastigheter underhålls väl

Planeringen av företagarområdet Ingå Port 2

Projekt för att få nya tröskelfria bostäder i ett lättare serviceboende i kyrkbyn

Att främja barn och ungas trygghet och psykiska hälsa i efterdyningarna av coronaepidemin

Fortsatt utveckling av den interna servicetrafiken inom Ingå, skolskjutsar och pendeltrafiken

Idrott-, kultur- och ungdomsverksamhet

Fortsatt god social- och hälsovård i Ingå också efter att landskapet tar över verksamheten

En ny fastighet för äldreomsorgen, ett Campus Lönneberga

Satsningar på vattenförsörjningen

Utvidgat fibernät i Västnyland

Ungdomsgård

Ungdomsfullmäktige

Förnybar energi och energismarta lösningar

Lättrafikleder

Idrottspark