RKP Sipoon kuntavaaliohjelma 2021

Takaisin ehdokkaisiin.

Lataa kuntavaaliohjelma PDF-muodossa.

Lähellä sinua Sipoossa

RKP on Suomen liberaalipuolue. Liberalismimme perustana toimivat ihmisen kunnioittaminen, yksilön vapaus ja oikeudet, tasa-arvo sekä sosiaalinen että globaali vastuu. Sipoossa työskentelemme hyvinvoivan ja kaksikielisen kunnan eteen, kunta jossa asukkaat voivat hyvin ja viihtyvät.

Hyvin hoidettu kunnallinen talous

Kunnan velvollisuus on hallita kunnan omaisuuseriä vastuullisella tavalla.

Talouden on pysyttävä tasapainoissa.

Kunnan kasvu on pidettävä kestävällä tasolla.

Sipoo lähellä sipoolaisia

Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa ja tuntea osallisuutta päätöksenteossa, joka koskee heidän arkeaan.

Kunnan toiminta on oltava läpinäkyvää ja ymmärrettävissä. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa otetaan huomioon kaikissa palveluissa, vapaa-ajanvieton kaikissa muodoissa, kaavoituksessa ja viestinnässä.

Kolmannen sektorin toimintaa tuetaan.

Sosiaali- ja terveyspalveluja lähellä sipoolaisia

Helposti saatava hoitoa

Helposti saatava hoito ja huolenpito kaikille asukkaille on perusehto.

Ennaltaehkäisevään hoitoon panostetaan. Sujuvia ja tehokkaita hoitoketjuja kehitetään uusia prosesseja ja käytäntöjä hyödyntäen.

Ruotsinkielinen palvelu on tärkeää.

Ikäihmisen turvallinen arki

Ikäihmisellä on oikeus asua kotonaan hyvän kotihoidon avulla, niin kauan kuin tämä on hänen oma toivomuksensa ja turvallisuus voidaan taata. Jos tarve palvelutaloasumiseen syntyy, paikka tarvitsevalle löytyy.

Ikäihmisten eri palvelutarpeet huomioidaan yksilötasolla.

Omaishoitajat ovat tärkeä resurssi ja heitä tulee tukea.

Sivistystä ja kulttuuria sipoolaisille

Korkealaatuista sivistystä

Kannatamme pienempiä yksiköitä ja ryhmäkokoja. Tämänhetkistä tuntiresurssia ei saa pienentää.

Kieltenopetuksen taso on pysyttävä ennallaan.

Lukioiden kurssitarjonta on oltava riittävän kattava, jotta opiskelijoita pystytään houkuttelemaan valitsemaan kunnan omia opiskelupaikkoja.

Hyvä alku elämälle

Kunta tarjoaa monipuolisesti erilaisia päivähoitomuotoja, esimerkiksi myös perhepäivähoitoa ja hoitoa yöaikaan.

Tarvitaan riittäviä resursseja, jotta aikaisessa vaiheessa pystytään vastaamaan lasten erilaisiin ja vaihteleviin tarpeisiin.

Päivähoitoryhmien ja henkilökunnan määrä suhteessa lapsimäärään on pidettävä hyvällä tasolla.

Nuorten ehdoilla

Sekä Nikkilässä että Söderkullassa tarvitaan tiloja, joissa nuoret voivat oleskella ja seurustella.

Nuorisotyöntekijöiden mahdollisuuksia kehittää uusia aktiviteetteja yhdessä nuorten kanssa tuetaan.

Kulttuuri yhdistää sipoolaisia

Sipoon opiston resurssit turvataan.

Kirjaston merkitys yhdistävänä tekijänä tunnustetaan. Kirjallisuus on edelleen kantava voima toiminnassa.

Kunnan omistamia kiinteistöjä tulee käyttää monipuolisesti niin, että yhdistyksillä ja järjestöillä on taloudellisesti mahdollisuus kokoontua.

Tasavertaiset mahdollisuudet liikuntaan ja ulkoilmaelämään

Asukkaiden tasavertaiset mahdollisuudet liikuntaan ja ulkoilmaelämään turvataan.

Turvataan kaikille lähellä sijaitsevat ulkoilma- ja virkistysalueet koko kunnassa.

Sipoonkorven kansallispuisto on Sipoolle helmi, joka tuo monta mahdollisuutta.

Integraatio uuden arjen tukena

Uusien sipoolaisten kotoutumismahdollisuuksia tuetaan tarjoamalla tietoa palveluista ja yhteyksillä sosiaaliseen ympäristöön ja yhteisöön.

Integraatiota tuetaan kulttuuritoiminnan kautta.

Integraatio tapahtuu uuden sipoolaisen valitsemalla kansalliskielellä.

Järkevää kaavoitusta ja elävä elinkeinoelämä

Monipuolista rakentamista koko kuntaan

Sipoo tarvitsee monipuolisia asuinalueita eri tarpeisiin.

Kaavoitukselle on taattava riittävät resurssit tehokkaaseen ja osallistavaan kaavoitukseen.

Mahdollisuuksia rakentaa kylissä tulee helpottaa.

Koko Sipoon kattava yleiskaava tarkistetaan.

Sipoo kehittyy kulttuuria ja perinteitä kunnioittaen.

Elävä maaseutu ja peruselinkeinot

Peruselinkeinojen tarpeet otetaan huomioon muun muassa maankäytön ja infrastruktuurin suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Kunta vahvistaa elävän maaseudun luomaa vetovoimaa.

Aina kun mahdollista, kunta käyttää ja mahdollistaa lähellä tuotettujen raaka-aineiden ja tuotteiden käyttöä.

Elinvoimainen saaristo kuuluu kaikille

Sipoon saaristoa kehitetään siellä asuvien ja elinkeinonharjoittajien tarpeiden mukaan.

Saaristo on kaikkien asukkaiden käytettävissä. Tämä asettaa vaatimuksia venepaikoille, pysäköinnille, julkiselle liikenteelle ja muille palveluille saaristossa ja satamissa.

Paikallinen yrittäjyys luo elinvoimaa

Kunnan on tuettava, mahdollisuuksien mukaan, paikallisia yrityksiä vastuullisilla hankinnoilla

Yrittäjiä koskevien asioiden käsittelyn sujuvuus on itsestäänselvyys.

Tarvitaan liiketiloja, sekä tiloja pienyrittäjille ja etätyötä tekeville.

Neuvontaa ja yrittäjäkoulutusta tulee tarjota ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi.

Kunta voi auttaa paikallisten yritysten markkinoinnissa.

Toimiva infrastruktuuri sipoolaisten arjessa

Toimiva julkinen liikenne kohtuulliseen hintaan

Julkisen liikenteen hinnoittelu tulee olla tasavertainen ja kohtuullinen kaikille käyttäjäryhmille.

Reittiliikenne sopeutetaan vastaamaan asukkaiden todellisia tarpeita.

Liityntäpysäköintipaikkoja tulee lisätä ja nykyisten pysäköintipaikkojen käyttöä optimoida.

Sanomme edelleen ei ruuhkamaksuille ja tietulleille.

Terveet rakennukset ja toimiva infrastruktuuri

Kunnan omistuksessa olevia rakennuksia ylläpidetään, jotta arvo ja käytettävyys säilyy.

Pyritään yksinkertaiseen, mutta kestävään, energiatehokkaaseen ja toimivaan rakentamiseen.

Vesi-ja viemäriverkoston laajentamista koko kunnassa jatketaan. Tämän yhteydessä luodaan mahdollisuuksia kuituverkon laajentamiselle.

Ympäristö- ja ilmastoystävällinen kunta

Kunnan toiminta on mahdollisimman ympäristö- ja ilmastoystävällinen.

Pyrimme siihen, että ympäristövalvonta on tarkoituksenmukainen ja tehokas.