Lähellä sinua – RKP:n kuntavaaliohjelma 2021

Kuntavaalit järjestetään 13. kesäkuuta 2021. Juuri sinä olet tärkeä näissä vaaleissa!

Ruotsalainen kansanpuolue tekee kaikilla tasoilla työtä sen eteen, että Suomessa on kaksi vahvaa kansalliskieltä, ruotsi ja suomi. Meidän Suomessamme ihminen on keskiössä ja teemme työtä kaikkia tasa-arvoisesti kohtelevien vaihtoehtojen löytämiseksi. Tarvitsemme sekä vahvoja kaupunkialueita että elävää maaseutua. Kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat sinuun ja sinun arkeesi.

Kunta olemme me, sinä ja minä yhdessä. Siksi myös kuntavaalit ovat tärkeät. Vaaleissa on kyse siitä, miten meidän kuntiamme ja kaupunkejamme, sinun ja minun, kehitetään ja johdetaan seuraavan neljän vuoden ajan.

RKP:lle on tärkeää, että kaikki kunnan asukkaat viihtyvät kotikunnassaan ja tuntevat olonsa turvalliseksi, ja että palvelut toimivat, kun niitä tarvitaan. Haluamme, että lapset saavat parhaan mahdollisen alun elämälleen. Haluamme taata lapsillemme viihtyisän päiväkoti- ja kouluympäristön, jossa he voivat hyvin. Haluamme, että ihmiset ikääntyessään saavat tarvitsemansa avun ja tuen. Haluamme elämäntilanteeseesi sopeutettuja viihtyisiä asuinympäristöjä. Haluamme myös, että suuremmissa kaupungeissamme toteutetaan toimivat joukkoliikenneyhteydet ja mielenkiintoiset asuinympäristöt mahdollistavaa selkeää kaupunkipolitiikkaa.

Rkp tavoittelee turvallisia kuntia, joissa kaikki asukkaat ovat osallisia. Haluamme luoda kuntiimme edellytykset hyvälle elämälle, jotta voit kehittyä, kasvaa ja olla onnellinen. Panostamme kunnissamme yhdessä tekemiseen ja osallistamiseen. Kuntalaisille on oltava tarjolla kohtaamis- ja oleskelupaikkoja. Tarvitsemme omia kokoontumistiloja (svenska rum) paikkakunnilla, joilla ruotsi on vähemmistökieli.

Haluamme luoda koko Suomeen ja kaikkiin kuntiin hyvän kieli-ilmapiirin. Kaikkien on voitava tuntea tulevansa huomioiduiksi ja uskallettava puhua omaa kieltään.

Haluamme, että kunnat elävät ajassa ja uskaltavat uudistua ennakkoluulottomasti. Haluamme, että kunnat ovat aktiivisia innovaatioiden ja uusien yritysten toiminnan käynnistämisessä. Panostukset työllisyyteen ja yrittäjyyteen ovat keskeisiä tekijöitä toimivassa kunnassa. Digitalisaatio mahdollistaa joustavamman arjen, mutta se ei saa tapahtua ihmisten välisen kanssakäynnin kustannuksella.

Kunnilla on keskeinen rooli energiaälykkäiden ratkaisujen löytämisessä. RKP tekee työtä sen eteen, että Suomen kunnat ovat ilmastoneutraaleja vuonna 2030.

Kaikilla ihmisillä on oikeus luoda itse oma tulevaisuutensa. Ajankohtaisen sosiaali- ja terveydenhoitouudistuksen on turvattava kaikille tasa-arvoiset palvelut.

Tasa-arvoinen kunta on hyvinvoiva kunta. Tasa-arvo on keskeinen perusarvo kaikessa työssämme, myös kunnissa. RKP:lle on tärkeää, että kuntien on johtopaikoilla tasa-arvoisesti naisia ja miehiä. RKP haluaa, että kaikki kunnat allekirjoittavat eurooppalaisen julistuksen sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja toteuttavat sitä.

Teemme työtä eriytymistä vastaan ja haluamme, että kuntamme ottavat aktiivisen otteen uussuomalaisten osallistamisesta paikalliseen yhteiskuntaan. Rasismi on kitkettävä kaikista kunnista. RKP puolustaa monimuotoisuutta ja osallistamista ja haluaa mahdollistaa kotoutumisen myös ruotsiksi. Saamen kielellä on tarjottava palveluja alueellisesti. Myös viittomakielisten palvelujen on oltava toimivia. Pohjoismainen yhteistyö on monella tavalla ainutlaatuista ja aktiiviset kunnat voivat hyötyä rajat ylittävästä yhteistyöstä.

Koronaviruksen johdosta yhä useammat tekevät etätöitä ja vapaa-ajan asumisen merkitys on muuttunut monien osalta. Tämä asettaa uusia vaatimuksia tilapäisen kotikunnan palveluille. Meidän on selvitettävä mahdollisuus kaksoiskuntalaisuuteen.

RKP on puolueena lähellä sinua elämän kaikissa vaiheissa. Yhteydenpidon luottamushenkilöihin ja meihin tulee olla helppoa – asiassa kuin asiassa.

Paras koulu


Ruotsinkielinen peruskoulu on kaksikielisen Suomen kivijalka. Korkealuokkainen varhaiskasvatus luo menestyksekkään yhteiskunnan perustan. Suomen menestys rakentuu hyvälle ja tasa-arvoiselle koulutukselle. Koululle on annettava riittävästi resursseja. RKP tekee töitä sekä oppimista että hyvinvointia painottavan kouluympäristön hyväksi. Kaikilla lapsilla on oikeus korkealuokkaiseen varhaiskasvatukseen. Tämä oikeus ei saa olla riippuvainen kotikunnasta tai vanhempien työtilanteesta. Haluamme, että toisen kansalliskielen opetus...

Tutustu

Selkokielinen vaaliohjelma


Lähellä sinua. Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 13. kesäkuuta 2021. Nämä ovat sinulle tärkeät vaalit! Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) tekee työtä sen eteen, että Suomi on aidosti kaksikielinen maa. Ihminen on RKP:lle tärkeä. Haluamme Suomen, jossa kaikilla on mahdollisuus hyvään elämään. Sekä kaupungit että maaseutu ovat meille tärkeitä Nämä vaalit ovat tärkeät, koska kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat sinuun...

Tutustu