RKP Siuntion kuntavaaliohjelma

Takaisin ehdokkaisiin.

Lähellä sinua Siuntiossa

 • Haluamme turvata korkeatasoiset lähipalvelut molemmilla kansalliskielillä ja kaikenikäisille, myös sote-uudistuksen jälkeen. Tärkeässä osassa on uuden Sote-keskuksen rakentaminen Siuntioon.
 • Haluamme, että Siuntion talous on tasapainossa. Tavoitteenamme on alentaa kunnallisveroa tarjoamalla korkeatasoista asumista uusille veronmaksajille, tehostamalla ja digitalisoimalla kunnan toimintoja sekä houkuttelemalla kuntaan uusia yrityksiä.
 • Haluamme että Siuntion uudesta sivistys- ja hyvinvointikampuksesta kehitetään menestystekijä koko kunnalle yhteistyössä opettajien, oppilaiden, vanhempien, kulttuuri- ja urheilujärjestöjen sekä kaikkien kuntalaisten kanssa.
 • Haluamme kehittää Siuntiota myös alueellisesti merkittävänä toimijana ja yhteistyökumppanina elinkeinoelämää, julkista liikennettä ja muita koko seudun vetovoimaisuutta edistävissä asioissa.
 • Haluamme, että Siuntion uudistettu kuntakuva ja brändi otetaan käyttöön nopeasti ja ammattitaitoisesti kaikessa kunnallisessa toiminnassa.
 • Haluamme, että Siuntio jatkaa aktiivista kunnan kasvua sekä taloutta ja yrittäjyyttä tukevaa kaavoitusta hyvässä yhteistyössä maanomistajien kanssa. Myös tulevaisuudessa täytyy olla mahdollista rakentaa ja asua väljästi maaseudulla.
 • Haluamme, että kunnassa on tarjolla harrastusmahdollisuuksia kaikille lapsille ja nuorille, lajista tai kiinnostuksen kohteesta riippumatta.
 • Haluamme, että kunta ottaa käyttöön sitovat palvelulupaukset mm. teknisellä osastolla rakennuslupien käsittelyaikojen sekä kyselyjen vastausaikojen suhteen.
 • Haluamme kehittää Siuntion julkista liikennettä siten, että Siuntiossa voi asua ja täältä voi pendelöidä myös ilman omaa autoa.
 • Haluamme kehittää tieverkkoa eritasoliittymällä 51:lle sekä rakentamalla lisää valaistuja kevyen liikenteen väyliä.
 • Haluamme että Siuntio on luonnonläheinen kunta, jonka kulttuurimaisema kehittyy innovatiivisen ja kestävän yritystoiminnan sekä elinvoimaisen maa- ja metsätalouden myötä.
 • Haluamme kunnan päätösten edustavan kestävää kehitystä kaikessa kunnallisessa toiminnassa.
 • Haluamme lisätä kuntakeskuksen viihtyisyyttä panostuksilla viheralueisiin, leikkipuistoihin ja liikuntapaikkoihin.