RKP Paraisten vaaliteesit 2021

Takaisin kuntaan

RKP – aina lähelläsi

RKP:n toiminnan painopisteitä Paraisilla

Korkealaatuinen opetus ja koulutus terveissä, tarkoituksenmukaisissa tiloissa ovat edelleen priorisointejamme Paraisilla.

Toimimme aktiivisesti yhteyksien kehittämiseksi maalla, merellä ja digitaalisesti. Digitalisaation mahdollisuuksia tulee hyödyntää palvelujen tuottamisessa.

Teemme kaikkemme edistääksemme nopeita toimia Kirjalansalmen sillan osalta. Haluamme myös toimia Paraistenväylän ja Rengastien pyöräilyreittien rakentamisen puolesta.

Tavoitteemme on hyvä terveydenhuolto lähellä asiakasta – sekä suomen että ruotsin kielellä.

Haluamme tarjota senioreillemme mielekkään ja turvallisen arjen sekä mielenkiintoista toimintaa.

Haluamme säilyttää luonnon monimuotoisuuden, samoin saaristomme ja vesistömme ainutlaatuisuuden. Kaupungin toiminnan tulee tukea tätä ja olla ympäristöllisesti kestävää.

Haluamme, että kaupunki huomioi paremmin yrittäjyyden ja elinkeinoelämän haasteet. Tavoitteena tulee olla yritysten ja elinkeinonharjoittajien sujuva asettuminen Paraisille ja toimiminen siellä.

Haluamme lisätä kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyötä.

Kaupungin talouden on oltava tasapainossa ja palveluiden oikein mitoitettuja laatua unohtamatta.

Kaupungin hankinnoissa on paremmin otettava huomioon paikallisten yritysten mahdollisuudet kilpailla tarjouksista.

Haluamme parantaa kaupungin markkinointia, mikä tukee yritysten sijoittumista ja uusien asukkaiden saamista kaupunkiin.