RKP Kauniaisten kuntavaaliohjelma 2021

Takaisin ehdokkaisiin.

KAUNIAINEN – IHMISLÄHEINEN KAUPUNKI

Ihminen keskiössä

Me välitämme ihmisestä. Haluamme säilyttää Kauniaisten omaleimaisuuden ja itsenäisyyden, samalla kuitenkin kehittäen kaupunkia..

Kestävän kehityksen huvilakaupunki

Haluamme säilyttää huvilakaupunkimme ja kyläyhteisömme. Maltillinen väestönkasvu takaa hyvän palvelutason jatkossakin.
Haluamme mahdollistaa tiiviimpää asumista keskustassa sekä uusille että vanhemmille asukkaille. Haluamme antaa kauniaislaisille mahdollisuuden ottaa kantaa kaupungintalokorttelin suunnitteluun neuvoa antavassa kansanäänestyksessä.
Uskomme kestävään kehitykseen. Olemassa olevia rakennuksia tulee hyödyntää ja säilyttää hyvässä kunnossa – vanhan purkaminen ja uuden rakentaminen ei saa olla ainoa vaihtoehto.

Terve talous

Terve talous ja kilpailukykyinen veroprosentti takaavat kaupungin itsenäisyyden. Tarvitsemme realistiset kehykset tulevien 10 vuoden kiinteistöinvestoinneille.
Kaupungin talous on rasittunut suurten hankkeiden takia, kuten HSL:n lippu-uudistus, kaupunkiradan laajennus ja sosiaali- ja terveyspalvelureformi. Peruspalveluiden, tarpeellisten investointien ja toimintakyvyn turvaamiseksi taloutta on hoidettava ajatuksella ja säästeliäisyydellä.

Hyvät palvelut takaavat hyvän arjen

Meidän tulee panostaa hyvään palvelutarjontaamme ja kehittää sitä.
Koulut, terveydenpalvelut, senioriasuminen, kansalaisopisto, kirjasto, uimahalli ja liikuntapalvelut tulevat tulevaisuudessakin olemaan käden ulottuvilla kaikille kauniaislaisille.

Osallistava ympäristö

Meidän tulee säilyttää -luonnollisesti kaksikielinen ympäristö. Myös toimintakykyrajoitteisten ja eri kulttuuritaustaisten ihmisten tulee tuntea itsensä osallisiksi.
Tarvitsemme ympäristön jossa yritykset saavat hyvät toimintaedellytykset kasvaa ja kukoistaa – ja sitä kautta tarjoamaan asukkaille monipuolisia palveluita.
Kauniaisissa kehitys ja usko tulevaan kuuluvat yhteen. Sekä seniori- että lastenneuvolat ovat korkeatasoisia. Meidän päiväkodit ja koulut tarjoavat hyvää huolenpitoa ja opetusta ja lukiomme kuuluvat maamme parhaimmistoon. Kaupungin henkilökunta pystyy palvelemaan sekä suomeksi että ruotsiksi.

Panosta kestävään kehitykseen

Lähiympäristömme pitää olla turvallinen ja viihtyisä sekä edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa. Tarvitsemme toimivaa joukkoliikennettä, mutta myös parkkipaikkoja ja joustavia ratkaisuja jalankulkijoille, pyöräilijöille ja autoilijoille.


Talous

Kauniaisten RKP haluaa

 • että kaupungin taloudenpidossa ollaan huolellisia ja säästeliäitä
 • että painoarvo annetaan hyvän peruspalvelun takaamiselle kaikille ikäluokille
 • että kaupungilla on houkutteleva veroaste joka takaa kaupungin itsenäisyyden
 • että kaupungilla on realistinen kehys tuleville kymmenen vuoden kiinteistöinvestoinnille

Sosiaalihuolto,turvallisuus ja terveys

Kauniaisten RKP haluaa

 • säilyttää terveysasemamme myös sosiaali- ja terveyspalvelureformin jälkeen
 • panostaa ehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen
 • taata neuvontaa, palvelua, toimintaa ja tukea senioreille
 • että kotona asuvat seniorit saavat tarvitsemansa tuen
 • panostaa omaishoitajien tukeen
 • ehkäistä yksinäisyyttä ja henkistä pahoinvointia
 • antaa tukea haavoittuvissa tilanteissa oleville perheille
 • että toimintakykyrajoitteiset saavat tarvitsemaansa tukea toiminnalliseen ja itsenäiseen elämään

Koulutus

Kauniaisten RKP haluaa

 • että äitiys- ja lastenneuvola sekä varhaiskasvatus toimivat hyvin molemmilla kielillä
 • että Kauniaisilla on parhaat koulut joissa opetus ottaa jokaisen oppilaan edellytykset huomioon
 • että kouluissa on riittävät oppilashuoltopalvelut ehkäistäkseen ja vähentämään henkistä pahoinvointia nuorten keskuudessa
 • että kouluissamme tarjotaan hyvää ja terveellistä kouluruokaa jotta ruokahävikki pienenisi
 • että kouluissamme on nollatoleranssi kiusaamiselle, syrjinnälle ja loukkaavalle käytökselle
 • että tuetaan ja annetaan hyvät mahdollisuudet opettajien ja koulujen henkilökunnan täydennyskoulutukselle ja osaamiskehitykselle
 • että oppilashuolto säilyy lähellä nuorten arkiympäristöä

Kotouttaminen

Kauniaisten RKP haluaa

 • edistää positiivista yhteiskuntaintegraatiota molemmilla kielillä
 • tehdä työtä kotouttamisen puolesta yhdessä paikallisten yhdistysten ja seurakuntien kanssa

Kaavoitus, asuminen ja liikenne

Kauniaisten RKP haluaa

 • säilyttää huvilakaupunkimme ja kyläyhteiskuntamme. Vuokraamme mieluummin kaupungin maita kuin myymme.
 • että kestävyysajattelu on läsnä kaavoituksessa ja rakentamisessa kaikilla tasoilla, sekä rakennusmateriaalivalinnoissa että energiankulutuksessa. Meidän tulee rakentaa pitkällä tähtäimellä ja varmistaa huolenpitoresurssien riittävyys. Haluamme enemmän puurakentamista Kauniaisiin hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
 • että kaupungintalokortteli suunnitellaan ja rakennetaan eko­­logisesti ja huvilakaupungin pienimuotoisuuden olemuksen mukai­sesti.
 • että kaavoitus ja asunto-ohjelma tukevat maltillista asukaskehitystä.
 • että yhteiskuntasuunnittelu edistää terveellisiä aktiviteetteja – liikuntapolkuja, vihreitä keitaita ja pyöräilyväyliä.
 • että meillä on toimiva joukkoliikenne joka huomioi sekä talouden että ympäristön
 • että keskusta-alue on kokoontumispaikka kaikille kauniaislaisille, jossa on sekä puistoja että julkisia tiloja.

Ympäristö ja ilmasto

Kauniaisten RKP haluaa:

 • että harkittu ympäristöajattelu on mukana kaupungin kaikissa toiminnoissa
 • varjella kulttuurihistoriaamme, luonnontilojamme ja huvilakaupunkiamme
 • että meillä on turvalliset liikennejärjestelyt jotka houkuttelevat kävelyyn ja pyöräilyyn
 • että Kauniaisissa olisi paremmat mahdollisuudet kierrättää muovia ja muuta jätettä

Kulttuuri ja vapaa-aika, urheilu ja liikunta

Kauniaisten RKP haluaa

 • että kaupungissamme on moniulotteinen vapaa-aikatarjonta yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa
 • että Kauniaisissa on tarkoituksenmukaiset tilat kulttuurille, yhdistyksille ja liikunnalle.
 • että kaupunginkirjasto on hyvin varusteltu ja että se toimii kokoontumispaikkana kaiken ikäisille ja tarjoaa lukuelämyksiä ja työrauhaa