Inkoon kuntavaaliohjelma 2021

Takaisin ehdokkaisiin.

RKP Inkoon kuntavaaliohjelma 2021

RKP:n kannalta on tärkeää, että inkoolaiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja viihtyvät Inkoossa. Palvelujen tulisi toimia silloin kun tarvitsemme niitä. Haluamme, että lapsillamme on paras mahdollinen alku elämässä. Haluamme päiväkotiemme ja koulujemme olevan miellyttäviä ympäristöjä, joissa lapset viihtyvät. Haluamme, että vanhuksemme saavat tarvitsemaansa apua ja tukea. On tärkeää, että kunta kehittyy edelleen modernilla ja rohkealla tavalla. Kehitys luo edellytykset hyvään elämään, jossa voimme kehittyä, kasvaa ja olla onnellisia.

Työskentelemme toimivan kaksikielisen kunnan puolesta, jossa on vahva ruotsinkielisyys. Keskitymme antamaan yrityksillemme parhaat edellytykset menestymiselle. Uskomme myös, että lisääntynyt etätyö tarjoaa Inkoolle uusia mahdollisuuksia. RKP tietää myös, että ainutlaatuinen luonto on upea etu, joka houkuttelee monia käymään Inkoossa. Vaalimme omaa ympäristöämme. Saaristomme on osa Itämerta, jota uhkaa sekä rehevöityminen että ilmastonmuutos. Paikallisesti voimme torjua rehevöitymistä ja työskennellä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Koronapandemia on muuttanut todellisuutta monille. Inkoon on kohdattava tämä todellisuus ja uudet mahdollisuudet heti, kun pääsemme pandemiasta. Kunnan tehtävät muuttuvat valtavasti, kun terveydenhuolto- ja maakuntauudistus toteutetaan suunnitellusti. Muutos vaikuttaa monien ihmisten työpaikkoihin ja kunnan asukkaiden palveluihin. Muutos koskee myös sosiaali- ja terveydenhuollon sektorin rahoitusta ja hallintoa.

Tulevaisuuden kuntamme on vastuussa päiväkodeista ja kouluista, terveyden edistämisestä, liikunnasta, kulttuuri – ja nuorisotyöstä, rakennusluvista ja ympäristönsuojelusta, kiinteistöistä ja yhteiskuntateknisistä toiminnoista ja -suunnittelusta.

 

Me RKP:ssä haluamme työskennellä mm. seuraavien asioiden puolesta:

Uusi hieno Kyrkfjärdenin koulu avataan vuonna 2022

Kaikki koulukiinteistöt ovat edelleen hyvin hoidettuja

Yritysalue Inkoon portti 2 suunnitellaan

Hanke saada uusia kynnysvapaita asuntoja helpompaan asumiseeni kirkonkylän palvelutalossa

Edistää lasten ja nuorten turvallisuutta ja mielenterveyttä koronaepidemian jälkeen

Jatkaa sisäisen palveluliikenteen kehittämistä Inkoossa sekä koululiikennettä ja lähiliikennettä

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoiminnan edistämistä

Hyvän sosiaali- ja terveydenhuollon jatkumista Inkoossa myös sen jälkeen, kun maakunta on ottanut vastuun toiminnasta

Uusi iäkkäiden palvelukeskus, Campus Vaahteramäki

Investoinnit vesihuoltoon

Laajennettu kuituverkko Länsi-Uudellemaalle

Nuorisokeskus

Nuorisoneuvosto

Uusiutuvaa energiaa ja energiaälyratkaisuja.

Kevyen liikenteen reitit

Liikuntapuisto