William K. Topelius

624

"Vuorovaikutus! Raikkaan ja terveen Vantaan puolesta!"

Pohjolan poikana - Suomessa syntyneenä ja Ruotsissa varttuneena, aikuiselämää mm Yhdysvalloissa, Skotlannissa, Norjassa, Latviassa ja Liettuassa ennen paluumuuttoa Suomeen vuonna 2009 - on minulle muodostunut määrätty käsitys kansainvälisestä yhteistyöstä ja mentaliteetista naapurimaissamme.

Osana arvokasta kulttuuriperintöämme, minulle on tärkeää suojella sekä suomalaista ainutlaatuisuutta että suomenruotsalaisen kulttuurikentän vaikutetta Suomessa.

Työskentelen aktiivisesti paikallisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation edistämiseksi ja pyrkimykseni on pitkällä tähtäimellä myös lisätä ymmärrystä ja yhteistyötä naapurimaidemme kanssa.

Meidän tulisi edelleen panostaa voimakkaasti koulutukseen sekä työllisyyden parantamiseen. Ymmärtämyksen ja hyväksynnän lisääminen vuorovaikutuksessa keskenämme ja lähinaapureitemme kanssa - oli se sitten omalla paikkakunnalla, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti - on nykyään yhä tärkeämpi osa kestävän kehityksen työtä, sekä talouden että ympäristön kannalta.

Ota yhteyttä ja kerro mikä asia on juuri SINULLE tärkeä ja millä tavalla sinun mielestä voisin työskennellä paremman Vantaan puolesta!

Nimi: William K. Topelius
Syntymävuosi: 1966
Kunta: Vantaa
Kotipaikka: Vantaa
Titteli: Yrittäjä ja Lentäjä
Sähköposti: wk.topelius@gmail.com
Puhelinnumero: 040-2178000

Vaaliteemat

Paras koulu

Kaikki muutoksen ja kehityksen aikomus alkaa itsestämme. Omat ajatuksemme, sanamme ja tekomme. Kuinka me toimimme välittömässä ympäristössä yhdessä ihmisten kanssa ja miten luoda tulevaisuus yhä laajemmissa ympäristöissä.

Kun ajatuksemme muotoillaan sanoiksi, kommunikointi muiden kanssa on perustava tekijä unelmien ja suunnitelmien toteutumisessa. Myös miten me kommunikoimme ja mitä resursseja meillä on käytettävissä. Kieli on ollut kaikissa kehittyvissä aikomuksissa yksi tärkeimmistä tekijöistä yhteistyön, ymmärryksen ja yhteisen foorumin mahdollisuuksien lisäämisessä.

Kieli on valtti. Mitä enemmän kieliä hallitsemme, sitä vahvempi käsi meillä on. Se, että lapset ovat kaksikielisiä tänään, ei ole ehkä enää merkittävä asia, vaan pikemminkin perusedellytys rikkaampaa vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa myöhemmin elämässä. Monet lapset varttuvat tänä päivänä jopa kolmella tai useammalla kielellä. Yhteen kansalliseen kieleen rajoittaminen nykymaailmassa, vaikuttaa pikemminkin esteeltä kansainvälisessä vuorovaikutuksessa jota Suomi nykyään tarvitsee selviytyäkseen.

Ruotsin kieli on silta muihin skandinaavisiin kieliin ja on siten myös hyvä perusta yhteiselle pohjoismaiselle yhteistyölle. Siksi meidän on turvattava ruotsin kieli suomalaisissa kouluissa kuten myös englanti ja muut kansainväliset kielet, jotta pystyisimme valtiona seisomaan vahvana - sekä yhteistyössä että kilpailussa ympäristömme kanssa.

Meidän kaikkien tulevaisuus on aina seuraavan sukupolven käsissä. Turvallinen, toimiva ja kansainvälisesti kilpailukykyinen koulu, on Suomelle erittäin tärkeä!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yrittäminen ja työllisyys

Vantaalla oli 121 149 työpaikkaa vuoden 2018 lopussa, mikä oli viisi prosenttia kaikista Suomen työpaikoista. Työpaikat lisääntyivät vuoden 2018 aikana 4 800 työpaikalla, jota suurempaa kasvu oli vain Helsingissä ja Tampereella. Vantaan suurin toimiala oli tukku- ja vähittäiskauppa, mutta työpaikat ovat lisääntyneet eniten rakennusalalla.

Ikärakenteeltaan nuorimmat työntekijät olivat hallinto- ja tukipalvelutoiminnan, taiteen, viihteen ja virkistyksen sekä majoitus- ja ravitsemistoi- minnan toimialoilla, joiden työntekijöistä noin puolet oli alle 35-vuotiaita. Suuralueista eniten työ- paikkoja oli Aviapoliksessa, 41 600, joista useampi kuin joka kolmas sijaitsi Veromiehen kaupunginosassa.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Vantaalla oli työttömänä vajaat 10 500 henkilöä vuoden 2019 lopussa. Työttömyysaste oli 8,6 prosenttia, joka oli vain 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vantaan suuralueista korkein työttömyysprosentti oli Hakunilassa (10,5 %) ja matalin Aviapoliksessa (6,3 %). Edellisvuoteen verrattuna työttömyysaste laski eniten Koivukylän suuralueella (-0,4 prosenttiyksikköä) ja nousi Kivistön suuralueella (0,7).

Tilastot kuvastaa edelleen yrityksien tärkeää roolia työpaikkojen kehityksessä. Meidän täytyy edelleen kannustaa yrityksien muuttoa Vantaalle ja auttaa uusien yrityksien perustamisessa - sieltä tulevaisuuden työpaikat löytyy.

Työllisyys on suorassa yhteydessä hyvinvointiin ja paljon ongelmia voidaan välttää kehittämällä hyvät työmarkkinat. Nolla visio on monesta syystä vaikea toteuttaa mutta alle 5% työttömyys tulisi olla realistinen tavoite Vantaan yleisen hyvin voinnin takaamiseksi.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa

SUUNTA - ei aikomus - määrää tulevaisuuden. Jos kuljen suoraan eteenpäin 300 km tuntinopeudella ja aion käännökseen joka on mitoitettu enintään 100 km/h nopeuteen, on todennäköistä, että jatkan nykyisellä suunnalla - enemmän tai vähemmän suoraan eteenpäin - jos en hiljennä nopeutta tai muuten rajusti vaikuta suuntaani. Samanlaista problematiikkaa löytyy ilmastoa ja ympäristöä koskevassa maailmanlaajuisessa työssä. Hyvät aikomukset jotka ovat pitkälti lukittu suuntaan, joka perustuu taloudelliseen infrastruktuuriin, joka puolestaan on enemmän tai vähemmän riippuvainen jatkuvasta kasvusta. Hyvät aikomukset, jonka toteuttamista estää nykyisen yhteiskunnan suunta ja elämäntapa joka liittyy jatkuvasti lisääntyvään luonnonvarojen tarpeeseen.

Suunnan muuttaminen niin suuressa mittakaavassa on jättimäinen haaste ja hidas prosessi. Minulla ei ole pikaratkaisuja tai kauniita sanoja jakaa. Meidän on jälleen kerran - jokainen meistä - aloitettava siitä, mikä on lähellä. Aloittaa vakava pohdinta siitä, miten elämme elämäämme ja kuinka haluamme että meidän ja lastemme tulevaisuus näyttää. Oikeasti.

RKP: llä on kattava ilmasto- ja ympäristöohjelma, josta voit lukea lisää napsauttamalla alla olevaa linkkiä. Työskentelemme edelleen sen parissa. Samaan aikaan meidän kaikkien on istuttava alas aika ajoin ja mietittävä, mitä voimme tehdä itse ja millä tavoin minä yksilönä voin edistää kestävämpää tulevaisuutta.

Kirjoita minulle ideasi siitä, mitä voimme tehdä yhdessä saavuttaaksemme kestävämmät ratkaisut sekä ilmastolle että ympäristölle. Minkä tyyppisellä energialla meidän tulisi kehittää infrastruktuuria, miten ruokamme tulisi tuottaa ja jakaa , miten kulutustavaroiden valmistus voi jälleen perustua kestävyyteen, jossa korjaus ja huolto ovat etusijalla. Monissa paikkakunnissa on nyt erilaisten tuotteiden uudelleenkäytön toimintaa. Tämä yritys idea on luonut uusia työpaikkoja, suotuisat hinnat ja ympäristöystävällisemmän lähestymistavan.

Mitä muuta voimme tehdä esimerkiksi kestävämmän kulutuksen kehittämiseksi?

Minulla ei ole kaikkia vastauksia, mutta voin työskennellä meidän yhteisien ajatuksien puolesta ja viedä ehdotuksia eteenpäin - parempaan ja kestävämpään tulevaisuuteen!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›