Henrik Wickström

48

"Elinovoimainen ja turvallinen Inkoo, jossa kaikista pidetään hyvää huolta. "

Nimeni on Henrik Wickström ja olen 26-vuotias kuntapäättäjä Inkoosta. Toimin tällä hetkellä omassa kotikunnassani kunnanvaltuutettuna sekä kunnanhallituksen puheenjohtajana. Toimin myös RKP:n varapuheenjohtajan ja vaikutan näin ollen puolueen puoluehallituksessa ja puoluevaltuustossa. 

Synnyin Inkoon Tähtelään, maatilan perheen toisena lapsena. Minulle ovat työnteko, yritteliäisyys, toisen kunnioittaminen sekä nöyrä ote elämään aina olleet tärkeitä elementtejä omassa lapsuudessani. Maanviljelijäperheen lapsena elämä maalla on tullut tutuksi. Raikas luonto on aina ollut läsnä ja sen vuoksi luonnosta on minulle tullut tärkeä.

Valmistun nyt kevättalvella valtiotieteiden maisteriksi, ja sen jälkeen on tarkoitus siirtyä työelämään. Olen kuitenkin sen verran sitoutunut, että haluan löytää työn, joka myös mahdollistaa kunnallisen vaikuttamisen.  Vapaa-ajallani tykkään liikkua luonnossa. Käyn myös aktiivisesti salilla. Minä pidän kulttuurista ja teatteritaide on erityisen lähellä sydäntäni.

Minulle politiikka ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat kutsumus. Olen ollut koko aikuisikäni mukana kunnallispolitiikassa omassa rakkaassa kotikunnassani Inkoossa. Olen todella kiitollinen siitä, että saan olla mukana kehittämässä Inkoosta parempaa asuinpaikka kaikille. Olin ehdolla kevään 2019 eduskuntavaaleissa ja eurovaaleissa. Minulle on kasvanut eri tehtävien kautta kattava verkosto, mikä on tärkeä vaikuttamisen näkökulmasta.

Minulle yhteistyö on tärkeää myös poliittisesta näkökulmasta ja olenkin panostanut poliittisen yhteistyön vahvistamiseen Inkoossa kuluneen valtuustokauden aikana kunnanhallituksen puheenjohtajan asemassani. Toivon saavani jatkaa tärkeää työtä inkoolaisten eteen myös jatkossa.

Nimi: Henrik Wickström
Syntymävuosi: 1994
Kunta: Inkoo
Kotipaikka: Inkoo
Titteli: Valtiotieteiden maisteri
Sähköposti: henrik.wickstrom@inga.if
Puhelinnumero: 0445553885
www: https://www.henrikwickstrom.fi
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Hyvinvoivat asukkaat

Minä haluan, että juuri sinä, joka asut täällä Inkoossa, voit hyvin. Inkoolaisten tulee edelleen voida luottaa siihen, että peruspalvelut ovat saatavilla lähellä Inkoossa. Jokaisella inkoolaisella tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet saada palvelut hyvin ja asianmukaisesti tuotettuina omalla äidinkielellään joko ruotsiksi tai suomeksi.

Myös Inkoossa väestö ikääntyy muun Suomen tapaan. Jokaiselle ikäihmisille on tarjottava arvokas vanhuus. Meidän on tärkeää panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotka tukevat kokonaisvaltaisesti ikäihmisen hyvinvointia.

Koronavirusepidemia on vaikuttanut kokonaisvaltaisesti meidän kaikkien hyvinvointiin. Yksinäisyys sekä mielenterveyden haasteet ovat kasvussa. Nämä ovat asioita, jotka meidänkin on huomioitava tulevina vuosina.

Haluan, että Inkoo tarjoaa turvallisen ja viihtyisän elinympäristön kaikille inkoolaisille. Inkoolaiset ovat aktiivisia ja on tärkeää, että panostamme myös kuntalaisten mahdollisuuteen vaikuttaa kunnan kehitykseen ja päätöksentekoon. Avoimessa vuorovaikutuksessa on voimaa.

-Meidän tulee huolehtia sote-palveluistamme siten, että ne ovat toimivia ja tarjoavat laadukkaita palveluita. Mikäli sote-uudistus toteutuu, ovat toimivat palvelut paras kate sille, että lähipalvelut säilyvät.

-Tehdään terveyskeskuksen remontti, joka mahdollistaa paremmat tilat koko terveyskeskustoiminnalle.

-Toteutetaan ”campus Lönneberga” - hanke, joka lisää ikäihmisille suunnattuja palveluita. On tärkeää, että panostamme ennaltaehkäisyyn ja kuntouttaviin palveluihin.

-Ikäihmisille tulee olla tarjolla riittävästi mielekästä ja virikkeellistä toimintaa, esim. liikkumiseen aktivoivaa.

-Huolehdimme tarpeellisista resursseista ikäihmisten palveluissa.

-Yksinäisyys ja sen tuomat terveyshaitat tulee myös Inkoossakin ymmärtää sekä ennaltaehkäistä.

-Meidän on tehtävä vahvaa moniammatillista yhteistyötä nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.

-Haluan, että teemme yhteistyötä yhdistysten kanssa monipuolisen toiminnan mahdollistamiseksi. Tarpeellinen taloudellinen tuki sekä muu tuki (esim. ilmaiset salivuokrat) ovat tärkeitä.

-Kulttuuri luo elinvoimaa sekä myös hyvinvointia. Mielestäni Inkoon tulee panostaa enemmän tapahtumien järjestämiseen, mikä myös vaikuttaa positiivisesti kunnan imagoon ja vetovoimaan.

-Meidän tulee myös paremmin huomioida ulkoliikuntamahdollisuudet kuntalaisille sekä kehittää mukavia oleskelualueita myös ulko-olosuhteisiin.

-Kansalaisopisto ja sen kurssit ovat tärkeä osa monen arkea ja osa elinikäistä oppimista. Kansalaisopiston toimintaa tulee edelleen kehittää ja huomioida myös digitaaliset kurssimahdollisuudet.

-Inkoon tulee olla kuntana hyvä ja tasa-arvoinen työnantaja. Minkäänlaista häirintää ei saa sallia työpaikoilla.

-Järjestämme asukastilaisuuksia ja osallistamme kuntalaiset mukaan kunnan toimintaan aktiivisesti.

-Laadimme selkeän strategian sille, miten Inkoo on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä valtuuston aiemman päätöksen mukaisesti. Aktiivinen seuranta sekä panostukset jokaisella toimialalla mahdollistavat hyvän vihreän siirtymän.

-Panostetaan enemmän ulkoalueiden kunnossapitoon.

-Kehitämme lisää mukavia ulkoilualueita. Mielestäni on tärkeää, että pidämme hyvää huolta Lilluddenista, Björkuddenista sekä muista ulkoilualueista. Björkuddenin osalta on tärkeää laatia kehittämissuunnitelma. Meidän tulee huolehtia, että ulkoilualueet ovat perheystävällisiä, turvallisia ja myös soveltuvia liikuntarajoitteisille. Ulkoalueiden kehittämistyötä on tärkeää tehdä yhdessä yhdistysten kanssa.

-Mielestäni on tärkeää, että varmistamme, että meillä on Inkoossa tarpeeksi ulkoliikuntamahdollisuuksia. Yhdessä IIF:n kanssa on tärkeää kunnostaa esim. pururata.

-Kopparnäs on meille tärkeä luonnonalue, jota meidän tulee vaalia.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Maailman lapsiystävällisin maa

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on minulle sydämenasia. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme, mutta meidän on ymmärrettävä, että päätökset siitä, millaisen elämän lapset ja nuoret saavat, tehdään nyt.

Minä haluan, että Inkoo mielletään lapsi- ja perheystävällisenä kuntana. Inkoo on upea kunta ja uskon, että moni perhe näkee Inkoon kuntana, joka huomioi lapset, nuoret ja perheet päätöksenteossa. Koronavirusepidemia rajoituksineen on vaikuttanut ennen kaikkea lapsiin ja nuoriin. Meidän on tehtävä kaikkemme myös Inkoossa, jotta lapsilta ja nuorilta ei tulevaisuudenusko hiivu. On tärkeää, että jokaiselle lapselle ja nuorelle voidaan tarjota mielekäs harrastus. Meidän on myös huolehdittava nuorisotoimen resursseista.

Minä haluan, että perheiden arki Inkoossa on sujuvaa. Varhaiskasvatus ja koulut ovat tärkeitä perheiden arjen näkökulmasta. Yhteistyö perheen ja koulun välillä on tärkeää.

Seuraavien asioiden eteen haluan tehdä töitä, mikäli minut valitaan kunnanvaltuutetuksi:

-Huolehditaan siitä, että kouluilla ja päiväkodeilla on tarpeelliset resurssit. Tärkeää on myös pitää luokkakoot sopivan kokoisina niin kuin Inkoossa olemme tähän asti pystyneet tekemään.

-Meidän on aktiivisesti tehtävä töitä sen eteen, että oppilaat eivät jää opinnoissaan jälkeen koronavirusepidemian aiheuttamien etäopiskelujaksojen vuoksi.

-Vahvistetaan yhteistyötä yli kielirajojen Inkoossa. ”Elävä” kaksikielisyys alkaa lapsista ja lapsuudessa. Voisimme laatia selvityksen esim. ”kielisuihkujen” mahdollistamisesta laajemmin jo varhaiskasvatuksen parissa.

-Toteutetaan uusi perhekeskus, joka kokoaa yhteen kaikki keskeiset perhepalvelut (mm. neuvola ja perhetyöntekijä). Uusi perhekeskus olisi hyvä toteuttaa terveyskeskuksen yhteyteen.

-”Suomenmallin” (toimintamalli, jossa mahdollistetaan jokaiselle lapselle maksuton, mieluinen harrastus) tulee saada jatkoa Inkoossa ja kattaa kaikki vuosiryhmät. Myös kaksikielisiä ryhmiä tulisi muodostaa siten, että luodaan mahdollisuuksia ruotsinkielisten ja suomenkielisten lasten tutustumiselle toisiinsa. Kielikylpy harrastusten parissa on mitä parasta!

-Meidän tulee varmistaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla sekä henkilökunnalla on terveysturvalliset koulu- ja varhaiskasvatustilat.

-Panostetaan siihen, että Inkoossa on helposti saatavilla mielenterveyspalveluita lapsille ja nuorille. On tärkeää, että saamme mm. rekrytoitua vakituisen koulupsykologin.

-Koulujen ryhmäkoot tulee pitää nykyisellä tasolla. Suhteellisen pienet ryhmäkoot, esim. pk-seudun kuntiin verrattuna, ovat Inkoolle tärkeä vetovoimatekijä, mutta ennen kaikkea ne ovat tärkeitä lasten ja nuorten näkökulmasta.

-Inkoossa tulee olla nollatoleranssi kaikelle häirinnälle ja muulle epäasialliselle toiminnalle.

-Oppilashuollon resurssien on vastattava tarvetta. Tarvitsemme oman koulupsykologin tukemaan lapsia ja nuoria arjessa.

-Toteutamme uuden nuorisotilan yhdessä nuorisotoimen sekä inkoolaisten nuorten kanssa.

-Ennaltaehkäisevään päihdetyöhön tulee panostaa yhdessä mm. Lohjan koulujen kanssa.

-Etsivän nuorisotyön resurssien on vastattava tarvetta. Samalla meidän on jatkettava nuorisotoimessa aktiivista ”jalkautumista” nuorten pariin niin kouluissa kuin myös verkossa.

-Nuorille joukkoliikenneyhteydet ovat tärkeä osa arkea ja niiden on sen vuoksi oltava toimivia niin pk-seudulle, Lohjalle kuin Raaseporiinkin. Meidän on myös mietittävä, miten esim. kuntamme sisäistä liikennettä voisi paremmin käyttää esim. koululaisten kyyditsemiseksi harrastuksiin.

-Koulumatkojen ja kyytien tulee olla turvallisia.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yrittäminen ja työllisyys

Mielestäni olemme saaneet Inkoossa hyvän kehitysvireen päälle. Minä haluan, että Inkoo on elinvoimainen ja vireä kunta, joka rohkealla tavalla uudistuu. Inkoon tulee olla edelläkävijä, joka huomioi Inkoon ominaispiirteet kehityksessään, kuten luonnon, pk-seudun läheisyyden sekä Inkoossa vallitsevan vahvan yhteisöllisyyden.

Inkoolla on vahva maine yrittäjien keskuudessa. Kunnan tiivis yhteistyö yrityskentän kanssa on kerännyt jopa kansallisella tasolla kehuja. Vahva yrityskenttä on myös tärkeä kivijalka kunnan taloudessa. Kunnalle yritykset ovat erittäin tärkeitä. Minä haluan, että Inkoo on yrittäjämyönteinen kunta ja toivon, että voimme tulevalla valtuustokaudella jatkaa Inkoonportti-alueen kehittämistä. Haluan myös panostaa siihen, että saisimme Inkoossa ns. ”startup”-kulttuuria vahvistettua. Uusien yritysten toiminnan mahdollistaminen on tärkeää elinvoimaisen kunnan näkökulmasta.

Kunnan on tärkeä luoda edellytyksiä yrittäjyydelle. Mielestäni meidän on jatkettava myös Inkoon keskustan kehittämistä. Inkoonranta-alue toteutuu tulevina vuosina ja meidän on myös tästäkin näkökulmasta jatkettava aktiivista kehitystyötä Inkoon keskusta-alueella. Emme myöskään saa unohtaa Inkoon kyliä, joilla on omat ominaispiirteensä. Barösundin palvelut ovat kehittyneet huimasti viime vuosina ja tälle työlle meidän on myös jatkossa annettava tukemme.

Joukkoliikenne on tärkeä osa Inkoon palveluita. Toimivat joukkoliikenneyhteydet ovat tärkeitä monelle perheelle. Uusien asukkaiden houkuttelemiseksi on tärkeää, että voimme tarjota hyvän ja kattavan joukkoliikennetarjonnan. Meidän tulee jatkaa myös aktiivista vaikuttamistyötä niin kantatie 51:n kuin myös rantaradan parantamiseksi. Tällä hetkellä meillä ei ole junaliikennettä, mutta liikennepalvelut ovat murroksessa ja valtio on myös panostamassa enenevässä määrin junaliikenteen edistämiseen, joten mahdollisuutta junaliikenteeseen on ylläpidettävä jatkossakin aktiivisesti. Inkoossa moni pendelöi myös autolla Helsinkiin. Mielestäni on tärkeää, että lataustolppainfraa saadaan Inkoossa kehitettyä yhdessä valtion kanssa.

Haluan tehdä työtä dynaamisen, nuorekkaan ja kehittyvän Inkoon puolesta.

Kunnanvaltuutettuna haluan edistää seuraavia asioita:

-Jatketaan keskusta-alueen palvelukehitystä luomalla uusia toimintaedellytyksiä yrityksille. Meidän on paremmin hyödynnettävä keskustan alueita esim. toria.

-Pienvenesataman laajennus toteutetaan ja sen yhteydessä teemme aktiivista yhteistyötä uusien palveluiden mahdollistamiselle (kuten esim. sauna).

-Teemme aktiivisesti yhteistyötä yritysten sekä yhdistysten kanssa ja luomme mukavia tapahtumia ja aktiviteettejä. Mukavat tapahtumat houkuttelevat vieraita ja luovat dynamiikkaa.

-Kunnan ja yrityskentän välillä tulee olla tiivis yhteistyö.

-Tehdään Inkoosta Suomen johtava etätyöpaikkakunta. Luodaan mm. etätyötilat Inkoon kunnantalolle ja panostetaan kuituverkon kehittämiseen kaikkialla Inkoossa.

-Meidän tulee välttää verojen korotus, mikäli haluamme olla kuntana kilpailukykyinen vaihtoehto.

-Edistetään aktiivisesti Joddbölen alueen kaavahankkeita siten, että me mahdollistamme datapalvelukeskustoiminnan alueelle.

-Kunnan hankintapolitiikan tulee olla yritysmyönteistä ja paikallisilla toimijoilla tulee myös olla mahdollisuus antaa tarjous kunnan hankinnoissa.

-Inkoonportti-aluetta kehitetään edelleen kt 51:n eteläpuolella Tähtelän risteyksen tuntumassa.

-Panostetaan edelleen kunnan imagon vahvistamiseen hyvän markkinoinnin avulla.

-Joukkoliikenneyhteyksiä kehitetään edelleen entistä sujuvammiksi niin pk-seudun, Lohjan kuin Raaseporinkin suuntaan.

-Vahvistamme myös sisäistä liikennettä sekä pyrimme luomaan yhteisen lipun, joka helpottaa joukkoliikenteen käyttöä. On tärkeää, että kehitämme myös liityntäpysäköintejä, joka tekee joukkoliikenteen käyttämisen houkuttelevammaksi.

-Teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että saamme lisää kevyen liikenteen väyliä Inkooseen. Mielestäni olisi tärkeää, että saisimme tulevaisuudessa luotua turvallisen kevyen liikenteen väylän mm. Inkoon keskustan ja Degerbyn välille kantatie 51:n varrelle.

-Kunta lobbaa aktiivisesti niin kantatie 51:n, rantaradan kuin tiestömmekin kunnostamisen puolesta. Kunta toimii aktiivisesti ELY-keskuksen kanssa sen eteen, että vaarallisten risteyksien turvallisuutta kt 51:llä (esim. Bollstantie, Tähteläntie, Ingarskila ja Degerby) parannetaan mm. alikulkujen keinoin.

-Selvitetään mahdollisuus luoda palveluseteli, millä paikallisten yrittäjien palveluita on helppo tukea.

-Inkoo on digitalisaation edelläkävijä ja vahvistamme digitaalisten palveluiden saatavuutta.

-Panostetaan lähimatkailun edistämiseen. Inkoolla on kaikki edellytykset muodostua todelliseksi matkailukohteeksi pk-seudun välittömässä läheisyydessä.

-Kaavoituspolitiikkamme on aktiivista maankäytön suhteen ja mahdollistamme uusia asuntohankkeita Inkoossa.

-Edistämme vuokra-asuntotarjontaa, joka soveltuu eritoten nuorille.

-Mukavat asuinalueet perheille, lähellä Inkoon keskustan palveluita, ovat tärkeitä.

-Tarvitsemme Inkoon keskustaan lisää ikäihmisille soveltuvia asuntoja.

-Kunta tekee töitä Inkoonranta-hankkeen toteuttamiseksi.

-Inkoon kaavoituksen tulee mahdollistaa monipuolinen asuminen ja näin ollen myös Inkoon kylissä eri puolilla kuntaa on oltava mahdollista asua.

-Kehitämme vesiverkkoamme, jotta mm. myös Degerbyn aluetta voi lähteä aktiivisemmin kaavoittamaan.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›