Terhi Vörlund-Wallenius

79

"Tasa-arvoisen ja kukoistavan Turun puolesta!"

Olen Turun RKP:n pormestariehdokas.

Synnyin Vaasassa 56 vuotta sitten ja kasvoin siellä aikuiseksi. Kesät vietimme Sommarösundissa Raippaluodossa. Vuonna 1982 kirjoitin ylioppilaaksi ja muutin Turkuun opiskelemaan. Samana syksynä aloin laulaa Florakörenissä ja tutustuin Åbo Akademin opiskelijaelämään, vaikka opiskelinkin Turun Yliopistossa. Valmistuin lääketieteen lisensiaatiksi 1989, tapasin Kaj’n ja jäin Turkuun. Olen sielultani ja sydämeltäni yleislääkäri ja tehnyt töitä Turun kaupungille 30 vuotta. Vapaa-ajalla laulan edelleen. Pidän käsitöistä, teen mm. historiallisia pukuja, ja luen. Kuntoani hoidan kävelemällä kotinurkilla Pernossa. Perheeseen kuuluu nykyään myös rescue-kissa Gebhard Leberecht von Pörrendahl.
Minulla on pitkällinen kokemus kunnallispolitiikasta: 19 v valtuustossa ja 25 v eri lautakunnissa,neuvottelukunnissa ja työryhmissä. Minut valittiin valtuustoon 1. varajäseneksi aikoinaan vaaleissa 1996. Olen erityisen perehtynyt sosiaali-ja terveysasioihin, opetustoimeen ja kulttuurisektoriin. Toimin yhteiskunnallisesti myös kuntapolitiikan ulkopuolella: olen Samfundet Folkhälsanin työjäsen, hallituksen jäsen Folkhälsans Förbundissa ja Landskapsföreningen Folkhälsan i Åbolandissa sekä edustan Turkua ja RKP:tä Kuntaliiton ruotsinkielisessä neuvottelukunnassa. Viimeksi mainitussa olen saanut tehdä edunvalvontatyötä erityisesti liittyen tulevaan sosiaali- ja terveysuudistukseen. Toimin vapaa-ajalla myös ruohonjuuritasolla rasismia ja syrjintää vastaan.

Nimi: Terhi Vörlund-Wallenius
Syntymävuosi: 1964
Kunta: Turku
Kotipaikka: Turku
Titteli: Terveyskeskuslääkäri
Sähköposti: terhi.vorlund-wallenius@turku.fi
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Hyvinvoivat asukkaat

Kunnan palveluiden on oltava tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkien asukkaiden saatavilla. Turun kaltaisessa kaksikielisessä kaupungissa kaiken palvelun on oltava saatavilla molemmilla kansalliskielillä. Julkisen sektorin on oltava vahva, mutta ostopalveluja voidaan käyttää täydennyksenä. Perusterveydenhoitoa ei pidä enää kurjistaa, vaan sille on annettava enemmän resursseja.
Investoinnit lapsiin ja nuoriin ovat kaupungille sijoitus tulevaisuuteen. Hyvin toimiva terveydenhuolto, päivähoito, opetustoimi ja vapaa-aikasektori edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Jokaisella lapsella on oikeus ainakin yhteen harrastukseen perheen tulotasosta riippumatta. Jos joku huomaa nuoren tai lapsen voivan huonosti, tulee tilanteeseen puuttua varhain. Korttelipoliisin ja nuorisotyöntekijöiden yhteistyö voi estää nuoren elämän joutumisen sivuraiteelle. Laadukas opetus on jokaisen lapsen oikeus ja kouluille on annettava riittävät resurssit.
Turun pitää olla yrittäjämyönteinen kaupunki. Kaupungin kilpailutuksia on kehitettävä siten, että ne vaikuttavat myönteisesti paikalliseen talouteen ja työllisyyteen sekä ottavat huomioon laatu- ja ympäristönäkökohdat. Aina kun on mahdollista, kilpailutukset tulisi jakaa siten, että myös pienemmät yritykset voivat osallistua.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Tasa-arvo

Kaupungin tulee pyrkiä kaikessa toiminnassaan lisäämään tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta eikä suvaita rasismia tai syrjintää missään muodossa. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ihonväristä, sukupuolesta, kielestä, toimintarajoitteista, uskonnosta tai seksuaalisesta identiteetistä riippumatta. Liikkeille ja järjestöille, joiden ideologia tai vaikutusmenetelmät ovat laittomia, ei tule antaa näkyvyyttä tai toimintaedellytyksiä. Vihapuhetta ei tarvitse sallia missään muodossa. Ihminen, joka tuntee syrjäytyvänsä yhteiskunnasta, on helpompi saalis ääriliikkeille. Siksi yhteiskunnan tulee kaikin keinoin torjua syrjäytymistä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Kulttuuri

Turku on aina ollut kulttuurikaupunki, ja velvollisuutemme on varmistaa, että perinne jatkuu. On hyvin tiedossa, että kulttuuri edistää ihmisen hyvinvointia sekä fyysisesti että henkisesti. Rikas kulttuuritarjonta tuo lisäksi taloudellista hyötyä koko alueelle. Kaupungin on tehtävä kaikkensa varmistaakseen hyvät olosuhteet eri kulttuuritoimijoille. Kaikenlainen kulttuuri on tärkeää, eikä tulisi erotella "korkeakulttuuria" ja "populaarikulttuuria". Uusi konserttisali on rakennettava nopeasti, mutta ei Itsenäisyyden aukiolle. Myöhemmässä vaiheessa on historiallisen museon vuoro. Rakentamisessa ei kuitenkaan saisi enää nakertaa keskustan viheralueita. Kaikkien palveluiden ei ole pakko olla kolmen korttelin päässä Kauppatorilta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›