Tom Kullberg

16

"Viihdytään Hangossa - ympäri vuoden"

Olen diplomi-insinööri ja isä, takanani on kansainvälinen ura ICT-alalla. Olen kauniin rakentamisen, yrittäjyyden ja kaksikielisten palveluiden kannalla - nyt ja tulevaisuudessa.

Haluan työmahdollisuuksien, kaupunkikuvan, aktiviteettien, yhteyksien, koulujen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittyvän niin, että yhä useammat haluavat asettua ainutlaatuiseen kaupunkiimme.

Osa-aikaiset asukkaat, etätyöntekijät, työperäinen maahanmuutto ja vierailijat voivat kaikki hyödyttää elinkeinoelämäämme, väestökehitystä ja matkailua.

Haluan nähdä Hangon kehittyvän matkailukohteena, myös osana saaristoa ja kaksikielistä Suomea.

Nimi: Tom Kullberg
Syntymävuosi: 1963
Kunta: Hanko
Kotipaikka: Hanko
Titteli: DI

Vaaliteemat

Asuminen ja rakentaminen

Kauniin rakentamisen, vanhan säilyttämisen ja kestävän kehityksen puolesta!

Hangon ainutlaatuista ympäristöä kannattaa vaalia. Huvilat, makasiinit, venevajat, kulttuurihistoria, luonto, rannat ja satamat ovat osa Hankoa, nyt ja tulevaisuudessa.

Rakennustyylin tulisi mieluiten noudattaa klassista hankolaista perinnettä. Menetettyä ympäristöä emme saa enää takaisin.

Rantojen ja luonnon tulee olla kestävällä tavalla kaikkien ulottuvilla.

Kaupungin houkuttelevuutta kannattaa tarkastella ei vain Länsi-Uudenmaan tai Suomen näkökulmasta, vaan kansainvälisesti!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yrittäminen ja työllisyys

Etätyöläisten, osa-aikaisten asukkaiden ja yrittäjien tarpeita olisi pyrittävä selvittämään ja huomioimaan. Startup center ja coworking space voisivat vauhdittaa kehitystä.

Satamilla, turismilla ja uusiutuvalla energialla on paikkansa, mutta esim. ICT- ja palvelualankin mahdollisuuksia tulisi hyödyntää. Kaksikielisyyden tarjoaman lisäarvon hyödyntämiseen on panostettava.

Suuria tai hieman hullujakaan ideoita ei pidä karttaa. Esim. ainutlaatuinen elämyskylpylä tai kansainvälisen luokan seikkailupuisto olisi mukava lisä.

Lappohja on kärsinyt paljon työpaikkakadosta ja on huomioitava elinkeinoelämän, hyvinvoinnin ja matkailun kehityksessä.

Työperäistä maahanmuuttoa on tuettava, uussuomalaisia tulee kotouttaa ja sisällyttää elinkeinoelämään, kaupungin molemmilla kielillä. Kaksikieliselle ja vahvasti ruotsinkieliselle seudullemme jäädään todennäköisemmin jos kieleksi valikoituu ruotsi.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Toimiva infrastruktuuri

Kyllä kiitos suorille junayhteyksille suurkaupunkeihin sekä turvalliselle ja sujuvalle maantieliikenteelle, mutta matkustajaliikennettä meriteitse ei kannata unohtaa.

Kannatan yhteistyötä Länsi-Uudenmaan, Turunmaan ja Ahvenanmaan kanssa saariston ja ruotsinkielisen Suomen tunnetuksi tekemisessä matkailukohteena.

Etelä-Turunmaa on lähempänä Hankoa kuin Turku. Hiidenmaa ja Saarenmaa ovat lähempänä Hankoa kuin Tallinna. Ahvenanmaalle, Tukholman seudulle ja myös Gotlantiin meritie on lyhyin reitti.

Majoituskapasiteetin lisääminen tuo kaupunkiimme myös uusia työpaikkoja ja asukkaita.

Niin, hieman hullutkin visiot voivat viedä pitkälle!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›