Eliott Tallqvist

752

"Helsinki jossa mitään ei heitetä pois."

Viidennen vuoden maisteriopiskelija Hankenilla Helsingissä, pääaineena yrittäjyys ja liikkeenjohto. Varttunut Kulosaaressa, jonka myötä luonnonläheinen kaupunkiympäristö on tullut minulle lähelle sydäntä. Haluan että kaikilla Helsinkiläisillä on mahdollisuus omaksua kestävä elämäntapa ilman että luonnonvaroja kulutetaan loppuun.

Opintojeni aikana olen keskittynyt pääosin kestäviin ratkaisuihin sekä niiden tarjoamiin liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin. Meillä kaikilla on velvollisuus lisätä materiaalien kuten kotitalousjätteiden ja vaatteiden uusiokäyttöä, kierrätystä ja vähentämistä. Siksi haluan nähdä kaupunkikuvassa parempia mahdollisuuksia monipuoliseen kierrätykseen ja uusiokäyttöön.

Visioni huomisen Helsingistä on, että voimme elää kaupungissa jossa mitään ei heitetä pois.

Nimi: Eliott Tallqvist
Syntymävuosi: 1995
Kunta: Helsinki
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: Opiskelija, kauppatieteiden kandidaatti
Sähköposti: etallqvist@gmail.com
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa

Mielestäni Helsingin tulisi tukea ympäristöä lisäämällä investointeja kestäviin ratkaisuihin rakentamisessa, elintarvikkeissa ja julkisessa liikenteessä. Tällä hetkellä nämä kolme aluetta edustavat suurta osaa kaupunkien tuottamasta jätteestä. Helsingistä voi tulla johtava yritys kestävien kaupunkien joukossa minimoimalla ruokahävikki, vähentämällä voimakkaasti saastuttavien kuljetusvälineiden tarvetta ja lisäämällä investointeja kestävään rakentamiseen.

Tulevien vuosien aikana haluan nähdä korkeamman kierrätystason kotitalouksissa. Tämä saavutetaan ottamalla käyttöön taloudellisia kannustimia lajittelemattomalle jätteelle.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Julkinen liikenne

Helsingin julkinen liikenne pitäisi olla kaikkien käytettävissä, tehokas ja edullinen. Tavoitteena on että julkisesta liikenteestä tulisi selvä vaihtoehto kaupungissa liikkumiseen. Ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuonna 2030, kaupungin pitäisi panostaa ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin, esimerkiksi siirtymällä fossiilisten polttoaineiden käytöstä sähköön tai biokaasuun.

Haluan myös nähdä parannettuja pyöräilymahdollisuuksia Helsingissä. Kaupunkipyörien i

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvin hoidettu talous ja elinkeinoelämä

Helsingin tulisi pyrkiä siirtymään lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen. Kaupunki tukee innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat kaupunkia kestävän talouden tehtävässään toimimalla yritystoiminnan tukijana. Esimerkiksi kaupunki voi tukea jakamistalouden liiketoimintamalleja varaamalla pysäköintitilaa vuokra-autoille. Ellen MacArthurin säätiön mukaan keskimääräinen eurooppalainen auto pysyy paikallaan 92 prosenttia elinaikastaan. Tarjoamalla tätä ratkaisua kaupunki voi vähentää resurssien tehotonta käyttöä.

Lisäksi Helsinkini pyrkii yhteistyöhön keskeisten sidosryhmien, kuten julkisen ja yksityisen sektorin, ja yliopistojen välillä. Koska yksi toimija ei yksin pysty käsittelemään kiertotalouden edellyttämää monimutkaista käänteistä toimitusketjua.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›