Stefan Svanfeldt

90

"Siuntio - diginatiivi maalaiskunta. talous - digitalisaatio - kestävä kehitys"

Moikka kaikki, olen Stefan ja ehdolla kunnallisvaaleissa 2021 RKP:n riveissä. Olen yrittäjä, Siuntion kunnanhallituksen jäsen sekä kahden lapsen isä.

Nimi: Stefan Svanfeldt
Syntymävuosi: 1977
Kunta: Siuntio
Kotipaikka: Siuntio
Titteli: Yrittäjä
Sähköposti: stefan.svanfeldt@gmail.com

Vaaliteemat

Hyvin hoidettu talous ja elinkeinoelämä

- Siuntio on nettomaksaja valtionosuusjärjestelmässä (-600000€ vuonna 2018) ja näin ollen täysin riippuvainen omista verotuloista.
- Siuntiolainen veronmaksaja maksaa kunnallisveroa keskimäärin reilu 6200€ vuodessa ja tätä keskiarvoa pitää saada nostettua, kuitenkaan korottamatta kunnallisveroprosenttia.
- Verotulojen keskiarvo nousee lyhyellä aikavälillä tarjoamalla nykyistä enemmän korkealaatuista ja hajautettua asumista uusille veronmaksajille, sekä houkuttelemalla uusia yrityksiä kuntaan.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa

- Rakennusmääräyksillä ja muilla toimilla on tuettava fossiilisten lämmitysmuotojen nopeaa alasajoa.
- Puurakentamista on suosittava.
- Kunnan omien kiinteistöjen osalta on luotava yhtenäinen linjaus käytettävien energiamuotojen osalta. Nyt harkinta on tapauskohtaista.
- Liikenteen sähköistymistä on tuettava julkisilla latauspisteillä.
- Julkista liikennettä on kehitettävä HSL:n ja kunnan omien avainlinjojen pohjalta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yrittäminen ja työllisyys

- Siuntion jo kaavoitettuja yritystontteja on kehitettävä aktiivisesti perustamalla kunnan ja maanomistajien yhteinen kehitysyritys. Tarpeen mukaan kaavoitusta ja maankäyttösopimuksia on tarkasteltava uudelleen.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›