Suvi-Kanerva Koivusalo

697

"Rakennetaan yrittäjäystävällinen, tapahtumarikas ja koulutusta arvostava kansainvälinen Helsinki. "

Olen alunperin Tampereen likkoja, mutta viihtynyt Helsingissä jo yli 20 vuotta. Välillä opiskelut ja työt ovat vieneet minua ympäri maailmaa ja olen päässyt Suomen lisäksi asumaan Yhdysvalloissa, Briteissä, Argentiinassa, Espanjassa ja Ranskassa. Ulkomailla ja erilaisissa kulttuureissa asuminen on jättänyt oman jälkensä ja pyrin katsomaan maailmaa ja kaikkia sen ihmisiä kiinnostunein ja ystävällisin silmin. Samalla arvostus monia suomalaisia tapoja kohtaan on noussut ja olen ylpeä siitä, kuinka turvallista ja tasa-arvoista Helsingissä on asua ja elää.

Pienyrittäjät ovat Helsingin kivijalka

Työskentelen yksinyrittäjänä ja koulutan kansainvälisissä organisaatioissa yhteistyö-, luovuus- ja viestintätaitoja. Helsinki tukee yrittäjyyttä monella tapaa (esim. NewCo) ja haluan kunnallispolitiikassa jatkaa hyvin aloitettua työtä. Oleellista on tunnistaan pienyrittäjien ja suuryritysten erilaiset tarpeet. Sen pitää näkyä myös kaupungin tarjoamissa palveluissa ja palveluiden saavutettavuudessa.

Kannatan yrittäjyyden tukemista myös Helsingin start up -piireissä ja esimerkiksi ulkomaisen työvoiman olisi syytä saada työlupa nopeammin ja helpommin (tätä olisi syytä edistää mahdollisuuksien mukaan myös kunnallisella puolella).

Tapahtumat ja kulttuuri ovat identiteettimme

Koulutustöideni lisäksi työskentelen yritykseni kautta näyttelijänä ja juontajana. Kulttuuri ja tapahtumat ovat siten hyvin lähellä sydäntäni ja haluan omalta osaltani tuoda kaupunginvaltuustoon ymmärrystä ja osaamista taiteilijoiden ja tapahtumatyöntekijöiden perspektiivistä. Kauppatieteiden maisterina pystyn puhumaan kulttuurin ja taiteen arvosta myös elinkeinonäkökulmasta.

Tarvitsemme vahvempia rakenteita tukemaan freelancereita ja pienyrittäjiä taide- ja kulttuurialoilla. Helsingin olisi syytä panostaa jatkossakin kattavaan tapahtumatarjontaan ja varmistaa myös erilaisten taide- ja kulttuuritoimijoiden mahdollisuudet kaupungissa. Joustavat tapahtumatilat, työllistymismahdollisuudet ja mm. selkeämpi ja ketterämpi apurahasysteemi ovat tässä avain asemassa.

Koulutus on valttikorttimme

Koulutus on myös yksi omista intohimoistani ja jaksaisin puhua siitä loputtomiin. Kansakuntana vahvuutemme on tasokas koulutus varhaiskasvatuksesta lähtien. Ja siihen kaupungin kannattaa satsata. Päiväkotien pitää löytyä omalta alueelta ja opettajilla pitää olla tarpeeksi hyvät resurssit oman työnsä tekemiseen.

Tukemalla laaja-alaista koulutusta, sivistystä ja omien taitojen kehittämistä, luomme kaupungin, jonka asukkailla on kyky toimia yhä monimutkaisemmassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Hyvä koulutus avaa ovia, antaa mahdollisuuksia ja tukee kaikkien hyvinvointia.

Nimi: Suvi-Kanerva Koivusalo
Syntymävuosi: 1986
Kunta: Helsinki
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: Yrittäjä, näyttelijä, yritysvalmentaja (KTM)
www: https://www.suvi-kanerva.com/

Vaaliteemat