Eva-Maria Strömsholm

120

"Luonnonläheinen ja hyvinvoiva Vaasa"

Olen iloinen, positiivinen ja aktiivinen alle 40-vuotias nainen, jolla on montaa rautaa tulessa. Olen potilaan puolella ja puhun potilaan oikeuksista hyvään hoitoon sekä oikeus tasa-arvoiseen hoitoon missä ikinä asut. Sairaanhoitajana ja syöpähoitajana tapaan päivittäin erilaisia ​​ihmisiä, hyvä hoito on tärkeää terveydenhuollossa, mutta ainakin yhtä tärkeää on kuunnella potilasta ja tarjota aikaa ja turvallisuutta.
Minulle on myös tärkeää, että voin viettää aikaa metsässä ja merellä sekä luonnossa. Akkujen lataamiseksi teen pitkiä metsäkävelyjä, se on hyvä "omahoito".
Olin ehdokkaana vuoden 2017 kunnallisvaaleissa, ja näiden neljän vuoden aikana puolueryhmän ensimmäisenä varajäsenenä olen ollut mukana monissa asioissa ja oppinut paljon asioita. Olen Vaasan kasvatus ja opetuslautakunnan varsinainen jäsen.
Haluan työskennellä koulutuksen ja hyvinvoinnin hyväksi, mutta investoida myös siihen, että Vaasasta tulee kaupunki, jossa jokainen voi hyvin ja nauttii. Jotta lapset ja nuoret voisivat tuntea olonsa turvallisemmaksi, tarvitaan nyt toimenpiteitä, ehkäiseviä toimenpiteitä. Varhaiskasvatus on ollut säästöjen kohden useita vuosia, ja tulen tekemään töitä niin että olisi mahdollisuutta lisäämään avustajien määrää varhaiskasvatuksessa mutta myös koulussa. Muistihäiriöistä kärsiville ikääntyneille väestöryhmille tulisi vahvistaa eri muistijärjestöjen toimintaa, jotta potilaat saisivat tarvitsemansa tärkeät toiminnot, mutta myös omaiset ja läheiset saisivat hengähdystauon jokapäiväisessä elämässä.
Olen Pohjanmaan syöpäyhdistyksen hallituksen jäsen ja Suomen syöpäyhdistyksen valtuuskunnan jäsen.
Keväällä 2020 perustin ja olen varapuheenjohtajana Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry:ssä, joka on potilasyhdistys naisille, joilla on gynekologinen syöpä.
Lisäksi olen potilaiden edustaja Euroopan harvinaisten gynekologisten syövän yhdistyksessä, EURACAN. Olen myös potilasedustajana Euroopan syöpäorganisaatioiden HPV-verkostoa ja elämänlaatuverkostoa.

Nimi: Eva-Maria Strömsholm
Syntymävuosi: 1981
Kunta: Vaasa
Kotipaikka: Vaasa
Titteli: Sairaanhoitaja, syöpähoitaja, kasvatustieteiden maisteri (luokanopettaja) sekä valtiotieteiden maisteri (pääaineena kehityspsykologiaa)
Sähköposti: evamaria.stromsholm@gmail.com
www: http://eva-mariastromsholmsfpvasa.simplesite.com/
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Varhaiskasvatus

Lapset ovat tulevaisuutemme, ja siksi on erittäin tärkeää satsata lapsiin ja heidän hyvinvointiin myös varhaiskasvatuksessa.
Valitettavasti Vaasan kaupungin ja varhaiskasvatus ja opetuslautakunta on joutunut säästämään paljon viimeisten neljän vuoden aikana. Minulle on ollut erittäin palkitsevaa olla varsinaisena jäsenenä kyseisessä lautakunnassa neljä vuotta, mutta samaan aikaan minulla on ollut useaan otteeseen kokousten aikana kyyneleitä silmissäni ja itku kurkussa, kun varhaiskasvatukseen liittyviä vaikeita päätöksiä on joutunut tekemään.
Meillä ei ole ollut mahdollisuutta kehittää varhaiskasvatusta lautakunnassa haluamallamme tahdilla.
Henkilökohtaisesti toivon, että jos minut valitaan valtuustoon seuraaviksi neljäksi vuodeksi ja minulla on mahdollisuus olla osa tätä tärkeää lautakuntaa, pystyimme silloin kehittää varhaiskasvatusta ja saamaan enemmän resursseja kunnan päiväkoteihin.
Olen valtuustossa puhunut siitä, että Vaasan kaupungin olisi tärkeää perustaa yksi tai useampi päiväkoti ns. "ulkoilmapäiväkoti / ulkoilupäiväkoti", jotka harjoittavat pedagogiaa lähinnä ulkona. Ulkoilmapäiväkoteja on monissa kunnissa Suomessa, ja uskon, että Vaasan kokoisessa kaupungissa tulisi olla vähintään yksi päiväkoti, joka panostaa ulkoilmapedagogiikkaan.
Olen myös sitä mieltä, että varhaiskasvatuksen opettajilla on oltava enemmän resursseja voidakseen kehittää toimintaa päiväkodeissa, mutta samalla heillä pitäisi myös saada mahdollisuus itse kouluttautua. Tarvitsemme lisää opettajia varhaiskasvatuksessa tulevina vuosina, ja myös Vaasan kielikylpypäiväkodit ovat tärkeitä kehittää.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoivat asukkaat

Kunta tarvitsee hyvää, mutta myös tehokasta ja toimivaa sairaanhoito sekä terveydenhoitoa. Kun osa tästä siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueelle 2022, ennaltaehkäisevä terveys- ja sairaanhoitotyö pysyy kunnassa.
Minulle sairaanhoitajana on tärkeää, että ihmiset tuntevat olonsa terveeksi sekä fyysisesti että henkisesti. Näinä aikoina, jolloin maassa ja maailmassa on monia haasteita, ihmisillä on myös psyykkistä huonovointisuutta lisääntynyt.
Työikäisille ihmisille nykypäivän yhteiskunnassa on kyse siitä että pitää suorittaa ja suorittaa, vaikka sinulla ei olisikaan voimaa. Pelkään henkilökohtaisesti, että monet meistä työikäisistä tarvitsevat tulevaisuudessa tukea voidakseen ja jaksettaisiin työskennellä. Moni ei ehdi mukaan tässä kiireessä. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tarvitaan myös tässä, jotta voimme selviytyä työelämästä.
Toinen asia, josta olen hyvin huolissani, on hoitohenkilökunnan jaksaminen. Hoitajat jotka työskentelevät eri paikoissa ovat kertoneet useita vuosia työmäärästä ja siitä, että henkilöstöä ja resursseja ei ole riittävää. Sama työ tulisi tehdä pienemmällä henkilöstömäärällä. Tämä ei toimi pitkään ja näemme jo että henkilökunnan jaksaminen korona-aikana on vaikeaa. Sairaanhoitajat ovat täysin uupuneita, ottavat sairauslomaa, eivät pysty selviytymään työstä, ottaa lopputili ja vaihtamaan ammattia tai toisiin työtehtäviin. Näin ei saisi olla. Tässä myös kuntien on pohdittava, miten voimme tukea terveydenhuollon henkilöstöä selviytymään työstä.
Ehkäisevä työ ja hyvinvointi sisältävät myös erilaisia ​​seulontoja, esimerkiksi rintasyövän ja kohdunkaulan syövän seulonnat. Nämä seulonnat ovat tärkeitä ja luotettavia, ja naiset voivat osallistua näihin seulontaan ilmaiseksi omassa kunnassaan. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä ja hyvä asia mitä kunnat tarjoavat. Kohdunkaulan syövän seulonta alkaa Vaasan kaupungissa vasta 30-vuotiaana, kun taas useimmissa Pohjanmaan ja muissa kunnissa se alkaa jo 25-vuotiaana. Pyrin tekemään työtä siitä että kohdunkaulan syövän seulonnat Vaasan kaupungissa alkaisi jo 25-vuotiaana.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Nuorten hyvinvointi

Nuorten ja lasten pahoinvointi on lisääntynyt vuosien aikana, ja täällä tarvitsemme paljon tukea sekä nyt että tulevaisuudessa.
Uskon, että kuntien tulisi katsoa tätä ongelmaa syvemmin ja miettiä sekä suunntiella mitä voidaan tehdä, jotta nuoremme voisivat paremmin ja heillä olisi voimaa käydä koulua ja harrastaa.
Pari vuotta sitten kirjoitin valtuustoaloitteen siitä että voisimme Vaasan kouluihin saada kouluvalmentajia 7-9 luokissa. Tämä aloite sai erittäin myönteisen vastaanoton ​​ja monissa Pohjanmaan kunnissa on jo kouluvalmentajia kouluissa olemassa jo ennen tätä aloitetta.
Vaasan kaupungissa on ollut kouluvalmentaja Borgaregatanin koulussa noin vuoden ajan erittäin hyvillä ja positiivisilla kokemuksilla. Uskon, että tämän pitäisi antaa jatkua, mutta tavoitteeni on myös, että Vaasan kaupungin suomenkieliset koulut voisivat saada kouluvalmentajia.
Kouluvalmentaja on ylimääräinen aikuinen koulussa, joka on oppilaiden luona koko koulupäivän ajan, myös taukojen aikana. Kouluvalmentajilla on aikaa ja mahdollisuus keskustella oppilaiden kanssa, olla heidän lähellä, auttaa heitä erilaisissa asioissa koulupäivän aikana, mutta myös olla henkilö, joka on opiskelijoiden tasolla ja tekee tarvittaessa yhteistyötä esimerkiksi kuraattorin ja koulupsykologin kanssa. Toisin sanoen kouluvalmentajat ovat ennaltaehkäisevää toimintaa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›