Stig Kvarnström

74

"Turvallisuuden edistäminen liikenteessä, luonnon ja ympäristön suojeleminen, hyvä ja turvallinen koulu sekä yrittäjyys ovat asioita, joiden eteen haluan tehdä töitä. "

Olen 60-vuotias kirkkonummelainen yrittäjä. Olen naimisissa ja kolmen aikuisen pojan isä ja yhden lapsenlapsen onnellinen vaari. Vuodesta 2012 olen toiminut yrittäjänä ja tarjoan nyt töitä kolmelle työntekijälle. Yrittäjänä olen toiminut aktiivisesti yrittäjäverkostoissa sekä Lohjalla että Helsingissä. Yrittäjäverkostojen tavoitteena on antaa vertaistukea ja tukea uusien kontaktien avulla yrittäjien toimintamahdollisuuksia. Vastaavanlaisesta toiminnasta olisi varmasti apua myös kirkkonummelaisille yrittäjille.

Haluan edistää turvallisen liikenneverkoston rakentamista Kirkkonummelle niin jalankulkijoille, kevyelle liikenteelle kuin autoilijoillekin. Tavoitteena tulee olla ennakoiva riskien hallinta, meidän tulisi tunnistaa riskialttiit liikenneturvallisuutta vaarantavat paikat ja tehdä tarvittavat toimenpiteet niiden korjaamiseksi.

Vastustan Luomaan ja Mankkiin suunnitellun junavarikon rakentamista, sillä se tuhoaisi herkän kansallismaisemamme lähellä Espoonlahtea ja Natura-aluetta, ja sillä olisi voimakas negatiivinen vaikutus ympäröiviin asuntoalueisiin.

Koulu ilman kiusaamista on lasten oikeus ja sen turvaaminen on aikuisten vastuulla. Meidän tulee toimia aktiivisesti, jotta koulussa olisi turvallista ja hyvä olla. Vaikka koulukiusaamisen ehkäisemiseksi on tehty paljon ennaltaehkäisevää työtä, sitä esiintyy valitettavasti edelleen monissa kouluissa. Toimenpiteet koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi tulee olla riittäviä ja riittävän varhaisessa vaiheessa.

Yrittäjyys on lähellä sydäntäni. Yritykset ovat elintärkeitä kunnalle, koska ne luovat työpaikkoja ja siten myös verotuloja kuntaan. On tärkeää, että kunta tukee yritysten liiketoimintamahdollisuuksia oikealla tavalla. Palveluiden tulee säilyä kunnassa.

Nimi: Stig Kvarnström
Syntymävuosi: 1961
Kunta: Kirkkonummi
Kotipaikka: Luoma
Titteli: Yrittäjä
Sähköposti: stig.kvarnstrom@gmail.com
Puhelinnumero: 0500415756

Vaaliteemat