Frida Sigfrids

275

"Ääni uudelle sukupolvelle."

Nimeni on Frida Sigfrids ja olen ehdolla Porvoon kuntavaaleissa toista kertaa. Olen päättänyt lähteä ehdolle koska haluan olla mukana rakentamassa kestävää ja houkuttelevaa Porvoota. Olen viime kautena toiminut valtuuston varajäsenenä. Nyt haluan ottaa seuraavan askeleen kuntapolitiikassa ja vaikuttaa yhteistä Porvootamme kaupunginvaltuuston jäsenenä.

Porvoossa on suurta potentiaalia jota tänä päivänä ei hyödynnetä. Koronakriisi on vaikuttanut myös Porvoon tulevaisuuteen mutta uskon että voimme selvitä kriisistä vielä vahvempina ja houkuttelevimpina.  Tarvitsemme ekologisen ja taloudellisen jälleenrakentamisen jossa kaupunkilaiset ovat etusijalla. Meidän on panostettava koulutukseen sekä elävään maaseutuun. Näiden kautta meillä on mahdollisuus nostaa Porvoo kriisistä ja luoda kestäviä rakenteita pitkällä tähtäimellä.

Nimi: Frida Sigfrids
Syntymävuosi: 1996
Kunta: Porvoo
Kotipaikka: Porvoo
Titteli: RKP-nuorten puheenjohtaja
Sähköposti: frida.sigfrids@su.fi
Puhelinnumero: +358 40 5910874
www: https://fridasigfrids.fi
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Paras koulu

Korkealaatuisen koulutuksen myötä Porvoo voi selvitä koronakriisitä vielä vahvempana. Korkea yleissivistys on kestävä runko itsenäiselle elämälle ja korkea koulutustaso antaa Suomelle mahdollisuuden selvitä kilpailukykyisenä kansainvälisellä tasolla. Porvoon on tarjottava korkealaatuinen koulutus niin keskustassa kun maaseudulla. Turvallinen opiskeluympäristö on yksi keskeisimmistä tekijöistä korkealaatuiseen koulutukseen saavuttamiselle. Se ei sisällä hometta eikä sisäilmaongelmia. Yhdenkään oppilaan ei tulisi sairastua Porvoon koulutiloissa.

Porvoon on myös tulevaisuudessa onnistuttava takaamaan koulunkäynti lähellä oppilaan kotia. Pienen lapsen ei pidä matkustaa pitkiä matkoja joka päivä päästäkseen kouluun ja takaisin kotiin. Siksi Porvoon on turvattava maaseudun houkuttelevuus myös tulevaisuudessa laajan koulutusverkon avulla. Porvoon tulee palvella kuntalaisia myös maaseudulla.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Ilmastoälykäs kunta

Koronakriisi on osunut myös Porvoosen ja tarvitsemme ekologisen ja taloudellisen jälleenrakentamisen, jossa kaupunkilaiset ovat etusijalla. Tämä tarkoittaa että Porvoolla on mahdollisuus luoda kestäviä rakenteita jotka edesauttavat myös tulevia sukupolvia.

Samanaikaisesti Porvoon on otettava suurempi vastuu olla lykkäämättä ongelmia seuraaville sukupolville. Tämä tarkoittaa niin ilmastokriisiä kuin talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Suomen kunnat ovat ratkaisevassa asemassa ilmastokriisin ratkaisemisessa. Porvoolla on hyvä ilmasto-ohjelma ja haluan olla mukana työssä, jotta Porvoo myös saavuttaa kestävyystavoitteensa seuraavien neljän vuoden aikana. Suurin vastuu tavoitteiden saavuttamiselle kuuluu olla poliitikoilla, jotka ohjaavat kansalaisia kohti kestävämpää elämäntapaa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Nuorten hyvinvointi

Haluan nähdä suurempia panostuksia kaikkien kaupunkilaisten hyvinvointiin. Se tapahtuu esimerkiksi palauttamalla turvallisuuden tunne terveydenhuoltoon, jossa kaikki apua tarvitsevat pääsevät helposti avun piiriin . Kaikilla on myös oikeus saada laadukasta hoitoa äidinkielestään tai kotipaikkakunnastaan riippuen. Porvoo tarvitsee kestäviä ratkaisuja terveydenhuoltoon, ei lisää byrokratiaa. Siksi haluan muun muassa panostaa matalankynnyksen vaihtoehtoihin psykologisissa hoidoissa ja vanhustenhoitoon niin että kaikki saavat ikääntyä arvokkaasti ja saavat tarvitsemansa tukea arjessa.

Samanaikaisesti maamme hallitus työstää uutta sosiaali- ja teveydenhoullon uudistusta joka tuo tullessaan suuria vaikutuksia myös Porvoolle. Meidän on varmistettava että uudistus on mahdollisimman hyvä Itäuudenmaan kannalta ja että myös Porvoolaiset tulevat kuulluksi uusissa hyvinvointoalueilla. Tämä tarkoittaa suurta valmistautumista ja työtä seuraavan valtuustokauden aikana.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›