Marianne Sieviläinen

618

"Sujuvaa arkea Sinulle!"

Työskentelen kiinteistöalalla ja asun Ylästössä, jossa perheeni on viihtynyt jo 27 vuotta. Perheeseeni kuuluu aviomies ja kolme tytärtä, joista kaksi on lentänyt pesästä. Minulla on myös kolme lastenlasta, joiden kautta voin seurata lapsiperheen elämää Vantaalla.

Kuluvalla kaudella toimin kaupunginvaltuuston varajäsenenä, kaupunginhallituksen varajäsenenä sekä kaupunginhallituksen edustajana ruotsinkielisessä jaostossa.

Nimi: Marianne Sieviläinen
Syntymävuosi: 1963
Kunta: Vantaa
Kotipaikka: Ylästö
Titteli: Asiakkuuspäällikkö, LKV
Sähköposti: msievilainen@gmail.com
Puhelinnumero: 050-5999619
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatukseen tulee panostaa, jotta kaikki lapset saavat hyvän alun elämässään. Päiväkotien resurssointia on varmistettava, turvallisen ympäristön tarjoamiseksi lapsille.
Siirtyminen päiväkodista esikouluun tulisi olla mahdollisimman sujuvaa ja mutkatonta. Erityistarpeita omaavia lapsia tulee tukea jo päiväkodissa, jotta välttyvät kiusaamiselta ja syrjäytymiseltä myöhemmässä vaiheessa koulunkäynnin aikana.

Ruotsinkielistä päiväkotiverkostoa on ylläpidettävä ja kehitettävä perheiden tarpeita vastaavaksi. Yhteistyömahdollisuuksia yksityisten toimijoiden kanssa on aina otettava huomioon ja arvioitava, palvelujen kehittämisessä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoivat asukkaat

Ennaltaehkäiseviin terveyspalveluihin tulee panostaa. Mikäli suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus toteutuu, säilyy nämä palvelut kunnissa.

Mielenterveyspalveluihin ja vanhusten hoitoon tulisi kohdentaa lisäresursseja. On huolehdittava siitä että nuorilla on pääsy mielenterveyspalveluihin matalalla kynnyksellä ja ilman pitkiä jonoja.
Ikääntyville tulee löytyä asumismuotoja, jossa palveluja voi ostaa tarpeen mukaan.

Liikunta ja urheilu lisäävät myös hyvinvointia ja ovat lähellä sydäntäni. Isojen hankkeiden lisäksi tulee panostaa myös lähiliikuntamahdollisuuksiin, kuten ulkoilureitteihin ja liikuntapuistoihin eri puolilla kaupunkia.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Asuminen ja rakentaminen

Nykyisten lähiöiden viihtyisyyttä tulee parantaa ja tarvittaessa uusia rakennuskantaa. Täydennysrakentamista tulisi sijoittaa paikkoihin, jossa infrastruktuuri on valmiina, kuten kehäradan varteen.

Kaupungin monimuotoisuus kuten erityyppiset rakennukset, ulkoalueet sekä metsät ja peltomaisemat on säilytettävä ja otettava huomioon kaupunkisuunnittelussa. Vanhat kulttuurimaisemat on pelastettava, tuleville sukupolville.
Yksityisten maiden suunnittelu on hoidettava yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Kunnallisten rakennushankkeiden valvonta- ja hankintaprosesseihin on panostettava home- ja sisäilmaongelmien välttämiseksi. Kaupungilla ei ole varaa käyttää verovaroja hutiloiden rakentamiseen!

Puun käyttöä rakennusmateriaalina kunnallisissa rakennuksissa tulisi kokeilla laajemmin ja ottaa käyttöön.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›