Sebastian Sid

73

"Kanssalainen: osallistavamman Turun puolesta."

-Entinen yrittäjä S/S Bore-hankkeen taustalla.
-Valtiotieteen maisteri poliittisen talouden, hyvinvointikysymysten ja tietojenkäsittelytieteen asiantuntemuksella.
-Toimessa front end- ja full stack kehityksen ja data-analytiikan parissa.

Nimi: Sebastian Sid
Syntymävuosi: 1982
Kunta: Turku
Kotipaikka: Turku
Titteli: VTM, TVT
www: https://www.doria.fi/handle/10024/162226

Vaaliteemat

Hyvinvoivat asukkaat

Kehittääksemme Turkua osallistavampaan suuntaan, alta rakentaisin mielelläni tiiviimpää yhteistyötä Åbo akademin yhteiskuntatutkimuslaitoksen kanssa. Hyödyntämällä esimerkiksi asukaspalautetta kunnallisvaltuuston harkinnoissa, sopivin demokraattisin innovatiomuodoin, näkisin mahdolliseksi luoda parempaa ymmärrystä, laajempaa vastuunkantoa ja sitoutumista, viihtyisämmän miljöön ja parempaa päätöksentekoa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Paras koulu

Mitkä koulutusjärjestelmän haasteet ja mahdollisuudet ovat lähitulevaisuudessa? Miltä työmarkkinat tulevat näyttämään kauemmin katsottuna ja mitä valmiuksia ja piirteitä nuorella kouluikäisellä tulisi olla pärjätäkseen ja päästäkseen oikeuksiinsa ainiaan muuttuvassa työympäristössä jossa ei voida enää luottaa uraputkiin tai suojatyöpaikkoihin?

Edellä mainitut ovat aiheellisia kysymyksiä joihin mielelläni tarttuisin. Laajan yleissivistyksen ollessa kilpailuvaltti kansakunnallemme, löytyisi mielestäni myös tilaa yksilölliselle kehitykselle pedagogisilla työkaluilla itsenäiselle oppimiselle ja omatoimisille sidosryhmille. Koulutusjärjestelmän tärkeimmiksi tehtäviksi jäänee kasvattaa intoa ja osaamista luoviin ammatteihin, älykkyyttä ja ongelmanratkontakykyä, lämpimiä sosiaalisia suhteita, kollektiivista ajattelua ja kansalaisvastuuta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa

Kaikkea kattavin asiakysymys lienee se joka koskee ympäristöä ja miljöötä, erityispainotuksella ihmisen ja asukkaan hyvinvoinnin tärkeyteen, niin ajatellen kestävää kehitystä, talouskysymyksiä sun kilpailukykyämme.

Seisomme mielenkiintoisessa tienhaarassa jossa toisaalta, hahmottaessamme huolestuttavia uhkakuvia tulevaisuudesta, voidaan antaa kohtalon viedä. Toisaalta, voidaan altarakentaa tulevaisuutta jossa hyvän elämän tarkoitus muotoillaan uudelleen koskemasta toimiemme pakollisuutta ja kalvinistisia ideaaleja, koskemaan viihtyvyyttä, osallistavuutta ja uskoa tulevaisuuteen. Keskeisintä olisi altarakentaa rajoja ylittävää inhimillisyyttä ja viihtyvyyttä kaikenikäisille kansalaisille.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›