Sebastian Lindgren

54

"Kunnallispolitiikalla ja konkreettisilla toimilla varmistetaan, että kaikki pääsevät osaksi yhteiskuntaa. "

Saavuin Suomeen ensimmäisen kerran 2018 ja jäin tänne lopulta asumaan. Rakastan monia asioita Turussa, kuten arkkitehtuuria, kaupungin sykettä, ravintoloita ja teattereita, perinteitä ja opiskelijaelämää. Täällä olen saanut monia ystäviä ja minun on hyvä elää.

Muutettuani Suomeen kävin läpi integraatioprosessin. Etsin töitä, opettelin suomen kieltä ja kävin työllistymistä edistävillä kursseilla. Prosessissa opin valtavasti, erityisesti kielen saralla, ja sain työpaikan. Tapasin monia Suomeen muuttaneita, jotka olivat prosessinsa alussa, ja kuulin heidän elämästään sekä vaikeuksistaan sopeutua yhteiskuntaan.

Kun äänestät minua kuntavaaleissa, äänestät integraation kehittämisen, tasa-arvon ja työllisyyden puolesta. Aion tehdä parhaani parantaakseni konkreettisin keinoin vastavalmistuneiden ja muiden ensimmäistä työpaikkaansa etsivien asemaa. Haluan antaa integraatioprosessissa oleville selkeämpiä tulevaisuuden tavoitteita esimerkiksi mentorin tai harjoittelupaikan kautta. Lisäksi annan täyden tukeni tasa-arvon edistämiselle. Minun Turussani kaikki hyväksytään sellaisena kuin he ovat ja otetaan mukaan yhteiskuntaan.

Nimi: Sebastian Lindgren
Syntymävuosi: 1994
Kunta: Turku
Kotipaikka: Turku
Titteli: Ohjelmistokehittäjä
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Yrittäminen ja työllisyys

Työelämään siirtymisestä on tehtävä helpompaa ja työssäoppimista tulee laajentaa. Tämä kasvattaisi tietotaitoa sekä työllisyyttä yhteiskunnassa, ja auttaisi uraansa aloittelevia.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Kotouttaminen

Integraation tulee olla sujuvaa. Heille, jotka tarvitsevat apua päästäkseen sisään yhteiskuntaan, tarjotaan tietoa ja mahdollisuuksia. Askel oikeaan suuntaan olisi ohjelma, joka auttaa ensimmäisen työn hankkimisessa, tai henkilökohtainen mentori. Integraation tulee voida tapahtua suomeksi tai ruotsiksi.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Tasa-arvo

Kaikilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet ja turvallisuudentunne etnisyydestä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Sinun tulee saada näkyä ja kuulua avoimesti ja ylpeästi yhteiskunnassa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›