Robert Donner

587

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, 1. varajäsen kapunginvaltuustossa, kolme aikuista lasta. Harrastukset puutarhanhoito, musiikki, elokuvat.

Nimi: Robert Donner
Syntymävuosi: 1967
Kunta: Espoo

Vaaliteemat

Asuminen ja rakentaminen

Keski- ja pohjoisespoon yleiskaava on työn alla. Nykyisten pientaloalueiden säilyminen nykyisenkaltaisina tulee varmistaa.

Espoo tarvitsee pientaloille varattuja alueita, kilpailukykymme naapurikuntiin nähden on säilytettävä.

Lähivirkistykselle varatut alueet ovat tärkeitä. Varsinkin tiiviisti rakennetuilla alueilla.

Asukkaiden mielipide kaavoitusasioissa tulee huomioida.

Kaupunki tulee jatkossakin pitää puolensa mitä tulee joukkoliikenneratkaisuihin Länsimetroon liittyen.

Bilburen trafik ska också i fortsättningen möjliggöras, inte försvåras. Miljöfrågan löses med ny teknik vad gäller drivmedlet.

Yksityisautoilua tulee jatkossakin mahdollistaa, ei vaikeuttaa. Ympäristökysymys ratkaistaan uudella tekniikalla, uusiutuvilla polttoaineilla ja sähköistämisellä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›