Patrick Ragnäs

20

"Hyvinvoiva kunta - hyvinvoivat kuntalaiset!"

Tunnen olevani valmis jatkamaan työtäni kotikaupunkini polesta ja siksi asetun ehdokkaaksi.
Minulla on valmiita verkostoja ja kokemuksia, jotka ovat hyödyllisiä kuntien päätöksenteossa.

Nimi: Patrick Ragnäs
Syntymävuosi: 1966
Kunta: Kristiinankaupunki
Kotipaikka: Lapväärtti
Titteli: toiminnan
Sähköposti: patrick.ragnas@gmail.com
Puhelinnumero: 0405748919

Vaaliteemat

Hyvin hoidettu talous ja elinkeinoelämä

Kaupungilla on suuria haasteita, mutta ne eivät ole ylitsepääsemättömiä. Kristiinankaupungin on jatkossakin mukautettava talouttaan myös tulevina vuosina. Sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyminen hyvinvointialueelle vuonna 2022 johtaa suuriin muutoksiin. Siksi meidän on asetettava oikeat prioriteetit ja varmistettava, että voimme jatkossakin houkutella sekä yrityksiä että asukkaita kuntaan.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yrittäminen ja työllisyys

Tiedämme, että kunnassamme on yritteliäitä ihmisiä, joten meidän on luotava edellytykset yrittäjyydelle ja ennen kaikkea yrityksien persustamiselle kunnassamme.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoivat asukkaat

Kuntien asukkaiden hyvinvoinnin varmistaminen on yksi tärkeimmistä päätöksentekijöiden tehtävistä. Kun sosiaali- ja terveydenhoito katoaa kunnan vastuualueilta, hyvinvointi on yksi tärkeimmistä jäljellä olevista aloista. Meidän pitää kannustaa yhdessä kolmannen sektorin kanssa liikunnan, urheilun, musiikin, kulttuurin ja muiden sosiaalisten yhteisöjen harjoittamista nuorten ja vanhojen keskuudessa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›