Emmi Piippo

724

"Helsinkini ei jätä ketään yksin."

Olen 25-vuotias valtiotieteiden maisteriopiskelija Helsingistä ja ehdolla kunnallisvaaleissa koska unelmoin Helsingistä, missä kukaan ei jää yksin.

Helsinki on lempikaupunkini ja kotini. Lapsuuteni olen elänyt Koillis-Helsingissä Malmilla ja tällä hetkellä asun Töölössä. Kauneinta Helsingissä on mielestäni kaikki lukemattomat rannat ja saaret. Itseä on vaikea objektiivisesti kuvailla, mutta ystäväni kertovat minun olevan vastuuntuntoinen, ahkera ja luova.

​Samalla kuin rakennetaan ekologisempaa ja yhdenvertaisempaa Helsinkiä tulee meidän huolehtia jokaisesta, myös silloin kun kaikki elämässä ei suju suunnitellusti. Meidän tulee päästä pois rakenteista, jotka tuhoaa ihmisiä ja luontoa ja luoda kaupunki, jossa kaikki voi elää hyvän elämän. Kaiken A ja O on se, että kaupungin palveluiden tulee olla helposti saatavilla kaikille, ei pelkästään niille, jotka jaksavat kovaan ääneen vaatia.

Nimi: Emmi Piippo
Syntymävuosi: 1996
Kunta: Helsinki
Kotipaikka: Helsinki
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Hyvinvoivat asukkaat

Jokaisella on oikeus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kaupungin on varmistettava, että ihmisten hyvinvoinnin takaamiseen suunnataan tarpeeksi resursseja. Sosiaali-ja terveydenhuolto palveluiden tulisi olla helposti saatavilla - myös tulevan sote-uudistuksen jälkeen.

 Mielenterveyspalveluihin on päästävä matalalla kynnyksellä ja nopeasti. Lastensuojelusta tai nuorisotyöstä ei saa leikata senttiäkään. Apua tulee viedä ihmisten luokse ja ihmisten pompottelu hoitomuodosta toiseen on loputtava. Se, että nuoret voivat tänä päivänä huonommin kuin koskaan aiemmin on hälyttävää ja paras tapa ennaltaehkäistä syrjäytymistä on puuttua ongelmiin varhaisessa vaiheessa.

Varmistaaksemme varhaisessa vaiheessa tarjottavaan korkealaatuisen hoidon tarvitsemme riittävästi henkilöstöä, joka tuntee olonsa hyvinvoiviksi ja onnellisiksi työpaikallaan. Helsingin kaupungin Suomen suurimpana työnantajana tulee tehdä kaikkensa ollakseen paras mahdollinen työnantaja.  Ketään ei voi pakottaa tekemään työtä kauheassa kiiressä tai arvojen vastaisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että meidän on löydettävä keinot rahoittaa ne ylimääräiset kymmenen minuuttia, jotta kotihoitaja Kalle ehtii työpäivänsä aikana vaihtamaan kuulumiset Marja mummon kanssa. 

Asunto on ihmisoikeus. Helsinkini on sosiaalisesti oikeudenmukainen, ja jokaisella on paikka mitä kutsua kodiksi. Helsingissä asuu keskivertokaupunkia enemmän nuoria ja opiskelijoita. Opiskelijat eivät kaipaa lisää parkkipaikkoja vaan kohtuuhintaisia asuntoja. Vuotuiset rakentamisen tavoitteet on saavutettava. 

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa

Olemme keskellä ilmastokriisiä. Kasvavan Helsingin tulee huolehtia siitä, että meillä on tarpeeksi työpaikkoja, asuntoja, päiväkoteja, kouluja, kirjastoja, kuntoilupaikkoja ja terveydenhuollon palveluja, samalla järjestelmällisesti työskennellä ekologisen jalanjäljen pienentämisen eteen.

Ilmastovaikutusten arviointi on sisällytettävä kaikkeen päätöksentekoon eikä pitää mitenkään erillisenä asiana. Kunnilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa koska kunnissa ilmastotavoitteet muuttuvat konkreettisiksi toimenpiteiksi. Kunnat ovat vastuussa alueista, joissa suurimmat ilmastopäästöt syntyy eli teollisuudesta, liikenteestä ja asumisesta.

Tarvitsemme kunnianhimoisia päästötavoitteita ja päätöksentekijöitä, jotka työskentelevät sen eteen, että ilmastotavoitteet saavutetaan. Meidän tulee mm. tehdä kiinteistöissämme energiaomavaraisia ja joukkoliikenteestämme itsestäänselvä valinta työmatkoille. Tavoitteena tulisi olla autoton ydinkeskusta ja parkkipaikat suunnitellaan esikaupunkeihin, josta pääsee joukkoliikenteellä kätevästi kaupunkiin.  Kaupungin tulee aktiivisesti kehittää pyöräinfrastruktuuria ja laajentaa kaupunkipyöräverkosto koko Helsinkiin. .Kulttuuria tulee vaalia ja viheralueista pitää hyvää huolta. Tarvitsemme lisää kävelykatuja ja paikkoja missä voi oleskella vapaasti. Kaikkien kaupunginosien tulisi olla ympäristöystävällisiä, eläviä ja viihtyisiä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Paras koulu

Laadukas koulu ja varhaiskasvatus on yhteiskuntamme kulmakiviä. Koulutus on myös kaikista tehokkain tapa kasvattaa yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Koronakriisi on lisännyt epätasa-arvoa usealla eri sektorilla. Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa tulee nyt pitää huoli siitä ettei yksikään lapsi jää kelkasta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että meillä tulee olla varaa maksaa kohtuullista palkkaa varhaiskasvatuksessa työskenteleville.  Koulujen opetusryhmien tulee olla riittävän pieniä, jotta opettaja ehtii huomata, kun Saaralla on kotona hätä, ja kun Ville tarvitsee erityistä tukea lukihäiriön takia. Tärkeää on myös se, että koulujen moniammattilliset tiimit toimii ja, että yhteistyö muun muassa lastensuojelun kanssa on sujuvaa. Kaupungin tulee ottaa pedagogit mukaan kun koulutuspäätöksiä tehdään. 

Kapungin ja oppilaitosten yhteistyön tulee olla saumatonta ja oppisopimuspaikkoja tulee lisätä. Helsingin kaupungin tulisi kohdella eri alan opiskelijoita yhdenvertaisesti, toisella asteella ja korkeakouluissa. Usealla alalla opiskeluihin kuuluu pakollinen harjoittelu, nämä harjoittelut ovat hoitoalalla palkattomia kuin taas lääkäriopiskelijat saavat palkkiota ensimmäisestä harjoittelusta alkaen. Epätasa-arvoiset rakenteet syntyvät jo opiskeluaikoina ja siirtyy myöhemmin työelämään kun naisvaltaiset alat jäävät miesvaltaisten alojen palkoista.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›