Pia Rinne

34

"Vastuullisuus, empatia ja kestävyys ovat kunnan hyvinvoinnin perusta."

Olen maantieteen tohtori ja minulla on myös opettajapätevyys ja yrittäjän ammattitutkinto. Tällä hetkellä johdan nuorten hyvinvointia ja toimivia väestösuhteita edistävää hanketta Helsingin nuorisopalveluissa. Lasten ja nuorten hyvinvointi ja koulutus sekä ilmasto- ja ympäristökysymykset kuuluvat prioriteetteihini. Haluan, että Kauniainen on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kaupunki, jossa jokainen voi tuntea olevansa osallinen, kohdattu ja kuultu. Vartuin Namibiassa ja Genevessä. Tämä tausta ja työkokemukseni kehitysmaatutkimuksessa, koulutuksessa, globaalikasvatuksessa ja kotoutumisalalla antavat minulle hyvät taidot vaikuttaa sivistys- ja kotouttamisasioissa. Olen muun muassa koordinoinut Kauniaisten ja Kirkkonummen yhteistä kotoutumishanketta Yhteinen kuntamme sen viimeisenä vuonna 2019. Sosiaaliala on myös tuttu mulle monialaisesta yhteistyöstä ja omista opiskeluista (osallistun esim.nyt Avoimen yliopiston lastensuojelu-kurssille).

Nimi: Pia Rinne
Syntymävuosi: 1971
Kunta: Kauniainen
Kotipaikka: Kauniainen
Titteli: Projektipäällikkö / Projektledare

Vaaliteemat

Edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa

Jotta Kauniainen olisi hiilineutraali v. 2035, ilmasto ja ympäristö on asetettava etusijalle sekä ajattelussamme, että kaikissa poliittisissa ja käytännön päätöksissämme (esim. ilmastokestävässä kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa, liikenteeessä, kierrätyksessä, biodiversiteetissa ja hankinnoissa). Haluan ottaa oma vastuuni Kauniaisten resurssiviisauden tiekartassa kohti ilmastoneutraalia Kauniaista 2035. Viisaiden päätösten lisäksi meidän tulee ymmärtää, että globaali ja ekologinen vastuu ja ekososiaalinen sivistys ovat tulevaisuutemme perusta. Kauniaisten ilmastoviisaisiin valintoihin kuuluu myös kulttuurihistoriallisen perintömme ja viheralueidemme säilyttäminen.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoivat asukkaat

Asukkaiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi on kaupunkimme hyvinvoinnin ja tulevaisuuden perusta. Erityistarpeita omaavat ja haavoittuvassa asemassa olevat tulee olla prioriteetti palveluissa, jotta yhdenvertaisuus toteutuu. Senioreille tulee antaa riittävät palvelut myös kotiin. Järjestöt, jotka tekevät työtä tukeakseen tarvitsevia, ansaitsevat hyvää taloudellista tukea. "Koronavuosi" on lisännyt ihmisten, erityisesti nuorten, pahoinvointia. Nyt on aika asettaa nuorten hyvinvointi prioriteettilistan kärjelle, antaa heille tulevaisuuden toivoa ja tunne osallisuudesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa.
Varhaiskasvatukseen ja kouluille tulee antaa riittävät resurssit, jotta henkilöstö voi herkällä korvalla olla turvallinen tuki lasten arjessa ja pystyä puuttumaan haasteisiin ennaltaehkäisevästi ja varhaisessa vaiheessa. Samanaikaisesti on varmistettava lasten ja nuorten parissa työskentelevien työhyvinvointi. Nuorilla on myös oltava turvallisia kohtaamispaikkoja ja mielekästä vapaa-ajan toimintaa, eikä perheiden taloudelliset resurssit saa estää lasten ja nuorten mahdollisuuksia rakentavaan sosiaaliseen elämään ja harrastuksiin. Kauniaisten harrastuksen malli on hyvä askel, mutta esim.harrastussetelit voisi olla hyvä lisä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Kotouttaminen

Kaikkien asukkaiden tulee voida tuntea itsensä osallisiksi ja yhdenvertaisiksi kauniaislaisiksi ihonväristä ja kulttuuritaustasta riippumatta. Onnistunut kotoutuminen riippuu paljon siitä, miten onnistumme kotoutumisen kaksisuuntaisuudessa. Hyvä kotoutuminen tarkoittaa, että avaamme sosiaaliset verkostomme ja kohtelemme maahan muuttaneita yhdenvertaisesti sekä peruspalveluissa, että jokapäiväisissä kohtaamisissamme. Meidän on entistä paremmin tunnistettava rasismin eri muodot ja torjuttava kaikkea syrjintää. Toimivissa väestösuhteissa on kuitenkin samalla kyse kyvystä käydä vaikeita keskusteluja (minulla on mm.restoratiivisen dialogin/sovittelun osaamista). Meidän on myös pyrittävä varmistamaan, että sekä kaupunki että kaupungin asukkaat voivat paremmin tukea maahan muuttaneiden työelämään integroitumista.
Osaamiseni ja kaksikieliset verkostoni julkisen ja kolmannen sektorin kotoutumisen kentällä ovat hyödyksi Kauniaisille. Olen itse osallistunut kotoutumisen tukemiseen Kauniaisissa sekä vapaaehtoistoiminnallani, että aikaisemmassa työssäni maahanmuuttokoordinaattorina 2019 ja yhteistyössä kolmannen sektorin ja seurakuntien kanssa. Haluan myös innostaa neljättä sektoria (me aktiiviset kaupunkilaiset) osallistumaan aktiivisesti sujuvan kotoutumisen edistämiseen.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›