Petra Ekberg-Kontula

58

"Haluan työskennellä hyvinvoivan, turvallisen ja toiminnallisen kunnan puolesta – yhdessä kanssasi!"

Olen asunut Kirkkonummella vuodesta 2000 alkaen. Tuolloin perhettä perustaessamme suuntasimme mieheni kanssa katseemme länteen Kirkkonummelle, jonka koimme sopivana valintana nuorelle lapsiperheelle. Kunta, joka on lähellä pääkaupunkiseutua ja jossa asumiskustannukset ovat hyvällä hintatasolla. Monipuolinen ja turvallinen lähiympäristö sekä luonto miellyttivät meitä tuoreina vanhempina kuten myös edelleen.

Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri, olen opiskellut sosiaalipolitiikkaa ja sosiaalityötä Helsingin yliopistossa. Lasten ollessa pieniä työskentelin sosiaalityöntekijänä naapurikunnassa Siuntiossa ja sain sinä aikana monipuolisen kokemuksen ja näkemyksen erilaisiin sosiaalihuollon kysymyksiin. Jo siinä vaiheessa virkamiehenä toimiessani sain perehtyä sote-uudistuksen suunnittelutyöhön. Tein paljon työmatkoja silloisella yhteistyöalueella, eli saatoin aloittaa työpäiväni aamukokouksella Tammisaaressa ja päivän päätteeksi pakata työlaukkuni Karkkilassa. Työn ehdottomana rikkautena oli se, että sain olla mukana kehittämässä paikallista yhteistyötä monella tavalla. Työ oli monessa mielessä haastavaa mm. hankalan lainsäädännön ja eri kuntien tarpeiden vuoksi. Uudistuksen suunnittelutyö on haastavaa myös edelleen, eikä tekeminen varmasti lopu lähivuosinakaan uudistuksen lopulta realisoituessa.

Olen työskennellyt asiantuntijatehtävissä eläkealalla yli 10 vuoden ajan. Olen kiinnostunut laajasti työelämään liittyvistä kysymyksistä ja etenkin niistä, jotka keskittyvät hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. Nuoret työntekijät voivat entistä huonommin, ovat uupuneita ja myös heidän sairauspoissaolojen määrä on lisääntynyt hälyttävästi. Yhteiskunnalliset aiheet ovat luonnollisesti aina olleet minulle tärkeitä, jo koulutukseni ja työni vuoksi. Yksinkertaisesti (ilmaisten) oma ideaalini toimivasta yhteiskunnasta toteutuu silloin, kun kaikilla sen asukkailla on edellykset voida hyvin sekä omassa lähiympäristössään että työssä.

Tärkein teemani vaalikampanjassani on nuorten hyvinvointi. Kunnalla, joka koostuu pitkälti kyläyhteisöistä, on mielestäni hyvät lähtökohdat ja mahdollisuudet taata nuorille heidän tarvitsemaansa turvaa ja huolenpitoa. Tärkeää on kuitenkin tiedostaa, että moni nuori voi tänä päivänä huonosti, ja että sen taustalla olevat syyt ovat hyvin erilaisia ja monisyisiä. Yhtäältä syynä voi olla jo nuorella iällä alkanut syrjäytymiskehitys, ja toisaalta ns. yleinen pahoinvointi, joka on lisääntynyt entisestään esim. koronapandemian aiheuttaman eristyksen vuoksi.

Haluan tehdä töitä sen eteen, että voimme jatkossakin säilyttää kunnassamme toimivat rakenteet lastemme ja nuortemme hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Samalla haluan tehdä kaikkeni estääkseni sellaisen kehityskulun syntymisen, joka voisi pitkällä tähtäimellä heikentää tai jopa vaarantaa heidän tarvitsemansa perusturvan.

Mielestäni kehityksessä on aina paitsi mahdollisuus muutokseen, myös siihen, että sen suunta valitaan oikein – inhimilliset arvot huomioiden.

Nimi: Petra Ekberg-Kontula
Syntymävuosi: 1972
Kunta: Kirkkonummi
Kotipaikka: Kirkkonummi
Titteli: Valtiotieteiden maisteri, eläkealan asiantuntija
Jäsenenä:

Vaaliteemat