Paola Stenvall

746

Opiskelen maantiedettä Helsingin yliopistossa ensimmäistä vuotta. Olen ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa. Haluan edistää helsinkiä kaupunkina kannattamalla nuorten ääniä sekä painottamalla erityisesti mielenterveyttä sekä ympäristöystävällisyyttä. Yhteiskunta on jo sillä radalla, ja jatkaisin parantamista tekemällä ilmasto älykkäitä päätöksiä ja suosituksia. Tämä on kaupunki, jossa kaikkien pitäisi tuntea itsensä tervetulleiksi.

Vaalilupaukset
1. Lupaan olla koulutuksen puolella. Helsinkini panostaa lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin. Päätökset pohjautuvat tieteelliseen tutkimukseen.
2. Lupaan työskennellä tasa-arvon puolesta. Haluan nähdä Helsingin, jossa ketään ei syrjitä ihonvärin, uskonnon, sukupuolen tai muun ominaisuuden perusteella. Helsinkini on kaupunki jokaiselle.
3. Lupaan tehdä töitä sen eteen, että Helsingin kaupunki on edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa. Ilmaston ja ympäristön on oltava etusijalla kaikissa poliittisissa päätöksissä.

Nimi: Paola Stenvall
Syntymävuosi: 2000
Kunta: Helsinki
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: Opiskelija
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Hyvinvoivat asukkaat

Haluan nähdä Helsingin, jossa kaikki saavat äänensä kuulleeksi. Kaikilla on oltava mahdollisuus elää kestävää, tasa-arvoista ja hyvää elämää riippumatta siitä, kuka olet. Henkilön etnisen alkuperän, sosioekonomisen aseman, toiminnallisen vaihtelun, sukupuolen, iän tai seksuaalisen suuntautumisen välillä ei saa olla eroa.
Kaupungin on varmistettava, että terveydenhuoltopalvelut ovat toimivia ja helposti saatavilla. Tarvitaan investointia useampiin mielenterveyspalvelupisteisiin, joihin voi mennä matalalla kynnyksellä, keskusteluapu on myös varmistettava.
Mielenterveyteen investoiminen ovat erittäin tärkeätä, koska nykyään monet, etenkin nuoret, kamppailevat mielenterveysongelmien kanssa. Eri tutkimusten mukaan noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii mielenterveyden häiriöistä.
On käytettävä enemmän resursseja, jotta nuoret voivat helposti ja nopeasti saada ammatillista tukea omalla äidinkielellään. Yksi askel tämän saavuttamiseksi on varmistaa, että kuraattoreita, koulupsykologeja ja muuta tukihenkilöstöä on riittävästi kaikissa koulutuksen vaiheissa.
Mielenterveysongelmien lisääntyminen on jo havaittu Coronan kriisin yhteydessä, joten nyt on erityisen tärkeää investoida mielenterveyteen.
Haluan Helsingin kaupungin panostavan mielenterveyden palveluihin, lapsille, nuorille, niille työelämässä sekä työelämästä poistuneille. Haluan että kaikki jotka tarvitsevat apua saavat sen

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa

Helsingin on tehtävä pitkäaikaisia ​​ja kestäviä päätöksiä, jotka hyödyttävät tulevaisuutta.
Kaupungin on nopeasti vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjä muun muassa parantamalla energiatehokkuutta kiinteistöjen lämmityksessä ja investoimalla uusiutuvaan ja päästöjen kannalta neutraaliin energia-alaan sekä kestäviin ratkaisuihin rakennusalalla, elintarviketuotannossa ja julkisessa liikenteessä.
Kaupunkisuunnittelun ja asumispolitiikan on oltava fiksua. Helsingissä nuorten ja opiskelijoiden osuus on keskimäärin suurempi kuin muissa Suomen kaupungeissa, ja suurin osa Helsinkiin muuttaneista asuu yksin. Tämä tulisi ottaa huomioon myös kaupunkisuunnittelussa varmistamalla, että pieniä asuntoja on riittävästi.
Helsingin on varmistettava, että meillä on riittävän hyvä ja monipuolinen palvelu, työpaikat ja terveydenhuoltopalvelut, samalla kun teemme päätöksemme painopisteenä ilmastossa ja pyrimme vähentämään yhteistä ekologista jalanjälkeä.
Helsingin on tuettava paikallista tuotantoa ja kotimaisia ​​tuotteita, sillä niiden hiilijalanjälki on paljon pienempi.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Paras koulu

Korkealaatuinen koulutus kaikilla asteilla on tehokkain tapa luoda tasa-arvo ja vähentää segregaatiota. Koulujen välistä segregaatiota tulisi myös torjuta. Koulutuksen tulee olla samalla tasolla kaikissa kouluissa, koulun sijaintialueesta riippumatta.
Koronapandemia on lisännyt eriarvoisuutta yhteiskunnassamme useilla eri sektoreilla eli myös koulutuksessa. Koska koulutus on niin tärkeää yhteiskuntamme rakenteen kannalta, tarvitaan nyt enemmän resursseja kaikilla koulutustasoilla.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›