Marit Nilsson-Väre

97

"Haluan kunnanvaltuutettuna edistää Vaasan kaupungin kehittymistä elinvoimaisena, innovatiivisena ja hyvinvoivana kuntana. Vaasan kaupungin tavoite olla Suomen onnellisin kunta on hieno tavoite, joka vaatii meiltä kaikilta ponnistuksia. Itse katson, että se on mahdollista saavuttaa korkeatasoisella koulutuksella aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulu- ja yliopistosektorille asti. Tutkimustoimintaa tulee tukea laaja-alaisesti. Kannatan elävää kaksi- ja monikielisyyttä kaupungissamme. Kielten osaaminen on äärimmäisen tärkeää, ensisijaisesti yhteisöllisyyden ja tasavertaisuuden takaamiseksi, mutta myöskin puhtaasti taloudellisesti kansainvälisyyden, kaupankäynnin ja yhteiskunnan kehittymisen näkökulmasta. Menestystä ei saavuteta ilman kielitaitoa ja kieltenopetusta. Minulle yrittäjyys ja uusien innovaatioiden tukeminen, ja niihin innostaminen on A ja O kun katsomme tulevaisuuteen. Päättäjillä on yhteiskunnallinen vastuu. Kaiken päätöksenteon tulee perustua kestävään kehitykseen ja ympäristötietoisuuteen. Päätökset tulee tehdä ihmisen näkökulmasta. Vaasassa pitää olla kaikkien hyvä asua ja elää, erityisesti nuorten perheiden, asuntoja pitää tarjolla olla niin kaupungissa kuin maaseudulla. Samoin päivähoitopaikkoja pitää olla sopivalla etäisyydellä kodista, kuten myös alakouluja. Myös vanhuksille pitää olla virikkeitä elää ja harrastaa. Infrastruktuurin pitää toimia, kuten myöskin terveyspalveluiden. Näin saavutetaan onnellisuus, jota ei tarvitse Einon Leinon sanoin kätkeä, vaan se voidaan elää! "

Toimin ruotsinkielisen kauppakorkeakoulun Hankenin lehtorina vuodesta 2002. Koulutusalalla olen toiminut aina vuodesta 1986, muun muassa Vaasan ammattikorkekoulun viestinnän yliopettajana.

Vastaan Hankenin ja Uumajan yliopiston uudesta rajoja ylittävästä 15 op. opetuskokonaisuudesta, jossa keskitymme mm. Merenkurkun alueen toimintaan, ja samalla myöskin koko Pohjolan pohjoisosan uusiin kehittämismahdollisuuksiin. Tämä koulutus palvelee erityisesti Vaasan seutua ja kaikkia alueen korkeakouluja ja yliopistoja.

Minulla on laaja verkosto, niin Hankenin eri luottamuselimissä kuin Vaasan kaupungin luottamustehtävissä.

Vaasassa olen toiminut kunnanvaltuutettuna vuodesta 2012:
Valtuuston jäsen.
Koulutuslautakunnan jäsen ja ruotsinkielisen jaoston puheenjohtaja.
Sundomin aluetoimikunnan puheenjohtaja.
Vaasan sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen.
Maahanmuuttajaneuvoston varajäsen.

Olen menneenä kautena muun muassa toiminut Sundomissa Öjbergetin kehittämisen puolesta ja kuntoportaiden alullepanijana. Lisäksi olen edesauttanut Långskäretin kalasatama-alueen ja sen huoltorakennuksen siirtymistä kalastajille. Pyöräteiden eteen olen lobannut, ja olen mukana Kronvikin pyörätietyöryhmässä. Olen myöskin toiminut Sundomin keskustan asemakaavatyöryhmässä yhteistyössä kaavoituksen kanssa.
Koulutuspuolella olen huolehtinut uuden Kansalaisopisto Alman kielistrategian laatimisesta ja pyrkinyt turvaamaan molempien kieliryhmien tasavertaisen kohtelun Arbiksen ja Opiston yhdistymisvaiheessa.

Perhe-elämääni kuuluu mies = media-alan opettaja, ja kaksi aikuista jo pesästä lentänyttä tytärtä, molemmat markkinointialan kauppatieteen maistereita.
Lisäksi omistan Rasmus nimisen kollikissan :)

Nimi: Marit Nilsson-Väre
Kunta: Vaasa
Kotipaikka: VAASA
Titteli: LEHTORI
Sähköposti: marit.nilsson-vare@hanken.fi
Jäsenenä: