Natalia Högström

607

"Kuntalaisten hyvinvointi tulee olla etusijalla - jos koskaan, niin nyt on aika tarttua toimeen."

Olen 18-vuotias Espoosta. Olen kiinnostunut liikunnasta ja urheilusta, sekä ihmisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Minulla on työkokemusta sekä lasten että vanhusten kanssa työskentelystä. Olen työskennellyt muun muassa Espoon kaupungin arviointi- ja kuntoutusyksikössä psykiatrisella osastolla ja avustajana Espoon kaupungin lasten leirillä. Tällä hetkellä työskentelen Gubbella, joka tarjoaa ei-lääkkeellistä hoitoa vanhuksille.

Minä haluan olla mukana kehittämässä ympäristöä, jossa me kaikki elämme. Haluan asua kunnassa, jossa asukkaiden hyvinvointi, iästä huolimatta, asetetaan etusijalle. Haluan varmistaa, että kaikilla lapsilla on turvallinen kasvatus, turvallinen kouluympäristö ja mahdollisuus harrastuksiin. Haluamme elää kunnassa, jossa on toimiva terveydenhuoltojärjestelmä, ympäristössä, jossa jokainen yksilö on tasa-arvoinen ja jossa kaikkien tarpeet otetaan huomioon.

Politiikka tarvitsee myös aktiivisesti osallistuvia nuoria. Toimivassa kunnassa kaikkien ääni tulee kuulluksi. Minun tavoitteeni on tuoda esiin nuorten näkökulma.

Nimi: Natalia Högström
Syntymävuosi: 2002
Kunta: Espoo
Kotipaikka: Espoo
Titteli: Opiskelija
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Hyvinvoivat asukkaat

Minulle asukkaiden hyvinvointi on kaikkein tärkeintä. On selvää, että tarvitsemme toimivan terveydenhuoltojärjestelmän sekä muita terveyspalveluita, mutta sen lisäksi haluaisin myös, että päiväkodit, koulut, työpaikat, senioritalot ja harrastustoiminta tukisi jokaisen asukkaan hyvinvointia.

Haluamme elää tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, jossa kaikkien tarpeet otetaan huomioon. Mielestäni ihmisten hyvinvoinnin pitäisi aina olla kunnan ensisijainen tavoite, mutta varsinkin nyt, kun koronapandemia on vaikuttanut kielteisesti yhteiskunnan hyvinvointiin.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Paras koulu

Paras koulu on koulu, joka tukee lasten ja nuorten hyvinvointia ja tuo heille valmiutta tulevaisuuteen. Koulutoiminnan tulisi tukea kasvatusta ja tuoda opiskelijoille yhteisöllisyyden tunnetta. Koulun tulisi olla turvallinen kasvuympäristö jokaiselle opiskelijalle. Jokaista opiskelijaa on kohdeltava tasavertaisesti. Koulun terveydenhuollon ja opettajien tulisi aktiivisemmin panostaa yhteistyöhön, jotta voitaisiin varmistaa, että jokainen opiskelija voisi kokea olonsa turvalliseksi ja jotta he saisivat tarvitsemaansa apua ja tukea.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Senioriystävällinen yhteiskunta

Meidän tulisi huomioida kunnassa ikääntyvien asukkaiden hyvinvointi, toimintakyvyn ylläpitäminen ja henkiset tarpeet. Korona-aika on sulkenut monet ikääntyvät täysin kotiin, jolloin toimintakyky on alentunut ja sosiaaliset suhteet ovat kärsineet. Meidän on myös panostettava vanhusten laadukkaaseen laitoshoitoon. Meidän on pystyttävä tarjoamaan sitä apua ja tukea, jota henkilö tarvitsee. Uskon, että vanhusten hyvinvointia voitaisiin myös tukea järjestämällä vanhuksille enemmän aktiviteetteja ja tekemistä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›