Jouni Marttila

68

"Yrittäjyys ja laadukkaat kestävästi tuotetut palvelut ovat Kaarinan elinehto ja avain kaarinalaisten hyvinvointiin."

Olen kaarinalainen kahden lapsen isä ja toimin työssäni liiketoiminnan konsulttina. Kaarinan luottamustehtävissä olen toiminut kuluneella kaudella niin sivistyslautakunnassa kuin vapaa-ajanlautakunnan varajäsenenäkin. Olen työssäni yhteistyöhakuinen ja etsin ratkaisuja ongelmien ja vastakkainasettelujen sijaan.

Nimi: Jouni Marttila
Syntymävuosi: 1968
Kunta: Kaarina
Kotipaikka: Kaarina
Titteli: Program Director
Sähköposti: jou.marttila@live.com
Puhelinnumero: +358504820797

Vaaliteemat

Ilmastoälykäs kunta

Ilmastokysymyksen ratkaisemisessa kunnilla on merkittävä rooli. Meidän on sekä vähennettävä päästöjämme, että sidottava hiiltä ilmakehästä rakennuksiin, metsiin ja peltoihin. Meidän on panostettava julkiseen liikenteeseen, jotta voimme vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä. Kaarinan tulee olla aktiivinen toimija Tunnin junan ja kaksoisraiteen mahdollistaman lähijunaliikenteen kehityksessä. Lähijuna on merkittävä tekijä Piikkiön ja Littoisten alueiden työmatkaliikenteessä. Kaavoituksella pitää edistää asema-alueiden tervettä kasvua ja houkuttelevuutta.

Lämmitys ja rakentaminen muodostavat suuren osan yhteiskunnan päästöistä. Kaupungin rakennushankkeissa pitää suosia hiiltä sitovia materiaaleja betonirakentamisen sijaan. Rakennusten ylläpidon pitää olla riittävää ja peruskorjaukset tehdä ajallaan, jotta rakennukset pysyvät käyttökelpoisina koko elinkaarensa ajan. Uusien kunnallisten rakennusten lämmöntuotannossa ja viilennyksessä tulee suosia maalämpöä, soveltuvin osin täydennettynä aurinkoenergialla. Rakentamisohjeilla tulee myös yksityisiä rakentajia ohjata hiiltä sitoviin rakennusmateriaaleihin.

Kunnallisessa rakentamisessa on tarkkaan pohdittava, kannattaako investoinnin sijaan käyttää leasing-mallia tuomaan joustavuutta niin rakennusten ylläpitoon kuin rahoitukseenkin.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Paras koulu

Kouluympäristön pitää eskarista alkaen olla turvallinen ja terveellinen. Kaarina on panostanut tässä suhteessa merkittävästi koulurakennuksiin ja oppimisympäristöihin. Yhtä paljon huomiota vaatii oppimisympäristön inhimillinen puoli. Oppilashuollolla on merkittävä rooli oppilaan hyvinvoinnissa läpi kouluvuosien. Kaarinan pitää turvata mm. koulupsykologien ja kuraattorien riittävä määrä, jotta lapset saavat tukea silloin, kun tukea tarvitaan. Kaarina on tässä säästänyt, mutta säästöt maksetaan takaisin monin verroin lasten ja perheiden hyvinvoinnissa ja kasvavissa sosiaalipuolen menoissa.

Uusien koulurakennusten myötä Kaarina elää hyvin ajassa oppimisympäristöjen kehityksessä. Oppimisen laatu ja monipuolisuus pitää myös turvata. Yläkoulun ja lukion valinnaisaineiden valikoimaa voidaan lisätä kuntayhteistyöllä ja näin pitää Kaarina hyvänä opiskelupaikkana vaikkapa Turkuun verrattuna. Kaarinan pitää myös tarjota hyvä opiskelupaikka kotikunnassaan kaikille peruskoululaisilleen. Tässä ruotsinkielinen yläkoulu on yksi tärkeimmistä kehitysaskelista.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Urheilu ja liikunta

Urheiluseurat pitävät lapsemme liikkeellä ja tukevat kasvamista terveeseen ja monipuoliseen elämään. Seurat tuottavat kaupunginasukkaille arvokasta palvelua ja kaupungin pitää toimia yhdessä seurojen kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kaupungin tulee huolehtia siitä, että liikuntapalveluita on saatavilla tasa-arvoiseti, iästä, lajista tai erityistarpeista riippumatta. Itse olen toiminut aktiivisesti tuomassa taitoluistelua kaarinalaisten erityislasten saataville.

Seuroista löytyy lahjakkaita valmentajia ja halua osallistua toimintaan, mutta kaupungin tukea tarvitaan erityisesti liikuntatilojen saatavuuden turvaamiseksi. Koulujen liikuntasaleja suurempiin tiloihin investoinnissa, kuten palloilu- tai jäähalli, pitää rohkeasti tehdä yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa ja toteuttaa hankkeet pääosin yksityisellä rahoituksella. Kuluneella valtuustokaudella valmistelin aloitteen uuden yksityisrahoitteisen jäähallihankkeen alullepanoon.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›