Peter Löfberg

258

"Päästöt pienemmiksi - liikenne sujuvammaksi.–––––––––Järkevät investoinnit takaavat tulevaisuuden kilpailukyvyn–––Verot kurissa
- palveluiden laadusta tinkimättä,–––––––––Koulutus ja kasvatus - menestyksen tekijät.– – – – –   Nuorisolle laadukas vapaa-aika. "

Tampereen valtuustossa vuodesta 1997-
Lukuisia luottamustehtäviä Tampereen kaupungissa m.m :
• Tampereen Sähkölaitos Oy, puh.joht 2009-2020
• Kokoomus/RKP valtuustoryhmän vara puh.joht. 2009-
• Tarkastuslautakunnan puh.joht.2017-
• Tampereen seudun keskuspuhdistamo Oy puh.joht. 2015-

Korkeakouluinsinöö̈rien ja arkkitehtien keskusliitto hallituksen puh.joht 1986–1988

Vaaliliitto RKP/ Kokoomus

Nimi: Peter Löfberg
Syntymävuosi: 1948
Kunta: Tampere
Kotipaikka: Pispala
Titteli: DI
Sähköposti: peter.lofberg@tampere.fi

Vaaliteemat

Edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa

Tampereen talous on tiukalla ja koronaepidemia on pahentanut tilannetta entisestään. Haluamme taloudellisesti vaikeina aikoina painottaa arvojemme merkitystä. Hyvin hoidettu kuntatalous luo parhaat edellytykset kunnan toimivalle arjelle. Sosiaali- ja terveydenhoitouudistuksen jälkeen Tampereen rooli korostuu myös paikallisen elinkeinoelämän parhaiden mahdollisten toimintaedellytysten luomisessa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvin hoidettu talous ja elinkeinoelämä

RKP edistää yhteiskuntaa, jossa kaikki tuntevat olevansa turvassa ja voivat hyvin. Tämä tarkoittaa, että haluamme kuntalaisten saavan myös jatkossa lähipalveluja. Kaikilla on oltava oikeus sekä toimivaan terveyden- ja sairaanhoitoon että ikääntyneiden hoivapalveluihin niiden ajankohtaistuessa. Kunnissa on oltava riittävästi tukipalveluja kaikille niitä tarvitseville. Jokainen meistä tarvitsee apua eri elämänvaiheissa. Perheiden neuvontapalvelujen, koulun tukipalvelujen, nuorisopalvelujen, sosiaalipalvelujen ja hoivapalvelujen on toimittava yksilön ehdoilla – sekä ruotsiksi että suomeksi. Ruotsalainen kansanpuolue haluaa, että Suomi on maailman lapsiystävällisin maa. Siksi haluamme panostuksia myös lapsiperheiden joustavaan arkeen.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Paras koulu

Ruotsinkielinen peruskoulu on kaksikielisen Suomen kivijalka. Korkealuokkainen varhaiskasvatus luo menestyksekkään yhteiskunnan perustan. Suomen menestys rakentuu hyvälle ja tasa-arvoiselle koulutukselle. Koululle on annettava riittävästi resursseja. RKP tekee töitä sekä oppimista että hyvinvointia painottavan kouluympäristön hyväksi.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›