Mona Lanaéus

602

"Toimiva kaksikielisyys tärkeää!"

Yhdistysaktiivisena tulen toimeen ihmisten kanssa. Sovittelutaktiikalla asiat hoituu! Yksin emme saavuta mitään!
Äidinkieli ei ole vain viestintäväline vaan se muokkaa myös identiteettiä ja kulttuuria. Erilaiset perinteet rikastuttavat myös laajemmin kielestä riippumatta
kuten esim. Lucia-neito.

Nimi: Mona Lanaéus
Syntymävuosi: 1955
Kunta: Vantaa
Kotipaikka: Tikkurila
Titteli: Eläkeläinen

Vaaliteemat

Paras koulu

Perusta äidinkieleen saadaan kotona, mutta myös päivähoidossa ja koulussa. Kielellinen tuki tulee jatkua myös ammattikouluun, lukioon ja korkeakouluun. Pidetään nykyinen ruotsinkielinen koulutoimi elinvoimaisena ja toimivana!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Tasa-arvo

Toimiva kaksikielisyys on tärkeää!
Lisää kielitaitoista henkilökuntaa kaikille toimialoille.
Tuetaan kielikylpypäiväkoteja ja -kouluja.
Edistetään kotouttamista ruotsinkielellä.
Tasa-arvoinen sosiaali- ja terveydenhoito.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoivat asukkaat

Ehkäiseviä toimenpiteitä eriarvoisuuden torjumiseksi
Verot pidetään nykyisellä tasolla
Ei ruuhkamaksuja
Toimivia liikennejärjestelyjä
Enemmän työpaikkoja innovatiivisella ajattelulla
Monipuolista kulttuuria, myös ruotsiksi
Rakentavia ekologisia ratkaisuja

Lue lisää vaaliohjelmasta ›