Kerstin Grönqvist

"Hei, olen Kerstin. Minun Kirkkonummeni on - ilmastotietoinen kunta - paikkakunta hyvinvoiville kuntalaisille - ja paikka hyvälle koululle"

Olen syntynyt Tammisaaressa. Muutin vanhempien mukana Degerbyhyn vuonna 1958.
Ensimmäinen tutustuminen Kirkkonummeen oli vuonna 1965 kun aloitin keskikoulun. Kirjoitin ylioppilaaksi Kyrkslätts samskolanista ja sen jälkeen suuntasin Vaasaan opiskelemaan luokanopettajaksi. Ennen Kirkkonummelle opettajaksi tuloani, ehdin toimia opettajana muutamassa Uudenmaan kaupungissa.

Pysyvästi muutimme kaksikielisen perheeni kanssa Kirkkonummelle v. 1989. Täällä olen oppinut suomen kielen ja sen mukanaan tuoman kulttuurin. Olen huomannut, että kaksi kulttuuria voivat tukea toinen toisiaan. Luokanopettajana toimin Kyrkbacka lågstadieskolanissa 12 vuotta ja opiskelin työn ohessa erityispedagogiikkaa. Kun valmistuin erityisopettajan/erityisluokanopettajaksi lähdin töihin Espooseen.

Olen tottunut työskentelemään lasten ja nuorten kanssa, joille oppiminen ei aina ole helppoa. Syksyllä nostetaan oppivelvollisuus ikä kahdeksaantoista vuoteen. Sen vuoksi myös Kirkkonummella pitäisi saada tasapuolisesti kohdistettua voimavaroja lapsiin ja nuoriin, heidän koulumenestykseensä ja hyvinvointiin. Kaikilla heillä pitäisi olla mahdollisuus osallistua vapaa-aikanaan monipuoliseen ohjattuun toimintaan. On myös tärkeää, että oppilaitoksen henkilökunta viihtyy työssään, heitä jatkokoulutetaan ja heidän osaamistaan arvostetaan.

Lapsuuden muistot vievät minut usein Porkkalaan. Ihastuin paikan puhtaaseen ilmaan ja meriveteen. Elämäntapaani kuuluu vieläkin liikkua luonnossa aina kun se on mahdollista.

Kirkkonummella on tehty oikean suuntaisia toimenpiteitä luonnon säilyttämiseksi. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Mielestäni huomio pitäisi kohdistaa ympäristöasioissa yksittäisen ihmisen jokapäiväisiin valintoihin, jotka suoranaisesti vaikuttavat CO2 päästöihin; liikkumiseen, kaikkien materiaalien kierrättämiseen ja uusiokäyttöön. Myös uusien rakennuksien energiatehokkuuden nostoa pitäisi mielestäni tutkia nykyistä enemmän. Voimme opettaa lapsia omalla esimerkillä tekemään ekotekoja. Meidän on aloitettava välittömästi toimenpiteet, että pystymme jättämään luonnon sellaisena, kun me itse olemme sen saaneet. Tämän muutoksen saavuttamiseksi tarvitsemme puolueettomasti tuotettua tietoa esimerkiksi siitä mistä keskiverto ihmisen CO2 jalan jälki muodostuu ja miten sitä on helpoin pienentää.

Olen läheltä seurannut kahden vanhuksen elämää. Tiedän että he ovat etuoikeutettuja, kun saavat asua kotona. Uskon heidän saaneen lisävuosia tämän järjestelyn ansiosta.
Toivonkin että kaikki vanhukset saisivat mahdollisuuden valita itselleen haluamansa asumismuodon palveluineen, elämän viimeisille vuosille. Ja tietenkin heitä auttavan henkilökunnan kuuluisi puhua heidän äidinkieltään. Valinnan mahdollisuus voisi olla avain arvokkaaseen vanhuuteen.

Luottamustehtävissä viimeisen kunnanvaalienjakson aikana olen toiminut Vapaa-ajanjaoston ja Ruotsinkielisen varhaiskasvatus ja opetuslautakunnan jäsenenä. Minulla oli ilo olla mukana ohjausryhmässä, joka laati Kirkkonummen Kulttuuristrategian. Strategia kuluu kunnan hyvinvointi- ja elinvoimaohjelmaan. Olen valmis jatkossakin tekemään työtä kuntamme puolesta.

Nimi: Kerstin Grönqvist
Syntymävuosi: 1954
Kunta: Kirkkonummi
Kotipaikka: Kirkkonummi, Heikkilä
Titteli: kasvatustieteiden maisteri, erityisluokan opettaja
Sähköposti: kerstin.gronqvist@gmail.com
Jäsenenä: