Johanna Kauppinen

"Tiukan paikan juristi"

Olen asunut Vaasassa 15 vuotta ja työskentelen juristina Wärtsilän Marine liiketoiminnan palveluksessa. Tuon valtuusto- ja lautakuntatyöskentelyyn kokemusta kansainvälisestä liike-elämästä ja näkemystä siitä, kuinka Vaasa on osa globaalia liiketoimintaympäristöä.

Miesystäväni asuu Kokkolassa ja olen bonus-äiti kahdelle ihanalle pojalle.

Pidän tärkeänä, että rauhalliset ja sovittelunhaluiset ihmiset osallistuvat politiikkaan. Valtuustokauden aikana haluan ylläpitää vuoropuhelua kaupunkilaisten kanssa. Poliitikkojen täytyy osata kertoa työstään ymmärrettävästi.

Nimi: Johanna Kauppinen
Syntymävuosi: 1969
Kunta: Vaasa
Kotipaikka: Vaasa
Titteli: varatuomari
Sähköposti: info@johannakauppinen.fi
www: https://www.johannakauppinen.fi
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Ilmastoälykäs kunta

Vaasan kaupunki on vuonna 2016 asettanut tavoitteeksi, että Vaasa on hiilineutraali 2020-luvun aikana. Tätä tavoitetta tukevien konkreettisten toimien on oltava osa kaupungin kaikkea toimintaa.

Ilmastonmuutos vaatii suuria ja pieniä valintoja. Vaasassa voimme esimerkiksi pitää huolta, että muovin, tekstiilin ja pienelektroniikan kierrätys on kaikille helppoa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yrittäminen ja työllisyys

Vaasan pitää turvata suurille ja pienille yrityksille hyvä ekosysteemi. Vaasa kilpailee osaavasta työvoimasta sekä muun Suomen että muun maailman kanssa. Kaupunkimme on oltava sekä yrittäjälle että työntekijälle helppo paikka asettua asumaan.

Se tarkoittaa myös työpaikkoja perheenjäsenille, ja monipuolista koulutus- ja kulttuuritarjontaa.

Ulkomaisten opiskelijoiden integroituminen suomalaiseen työelämään täytyy tehdä helpommaksi, jotta saamme osaavia ihmisiä tulevaisuuden Vaasalle.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Tasa-arvo

Suomalaisen yhteiskunnan arvoista tasa-arvo on kaikkein tärkein. Kaikilla vaasalaisilla pitää olla yhdenvertainen mahdollisuus koulutukseen, työhön ja hyvään elämään.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän mm. seuraavilla perusteilla: Ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja muu henkilöön liittyvä syy. Vaasan pitää aktiivisesti edistää tasa-arvoa kaikessa toiminnassa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›