Kaj Karlstedt

34

Olen Rosk’n Rollin kuljetuspäällikkö. Asun Päivölässä vaimoni kanssa ja perheeseen kuuluu myös kaksi pesästä lentänyttä, opiskelevaa lasta.
Voimia arkeen saan kesäisin mereltä ja kirkkovenesoudusta, talvisin metsästä ja hiihtoladuilta.

Nämä ovat viidennet kunnallisvaalini Inkoossa. Tällä hetkellä olen valtuuston ensimmäinen varavaltuutettu, teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja ja perusturvalautakunnan jäsen.
Tämän lisäksi olen Inkoon RKP:n puheenjohtaja, Folktingetin jäsen ja Varuboden-Oslan hallituksen jäsen

Nimi: Kaj Karlstedt
Syntymävuosi: 1957
Kunta: Inkoo
Kotipaikka: Inkoo
Titteli: kuljetuspäällikkö
Sähköposti: kaj.karlstedt@gmail.com
Puhelinnumero: 040 8698 352

Vaaliteemat

Hyvinvoivat asukkaat

Hyvin toimivassa kunnassa kaikille asukkaille on annettava hyvän elämän mahdollisuus. Kaikki, mitä asumiseen, talouteen, liikenteeseen ja työllisyyteen tulee, on oltava tasapainossa, jotta voitaisiin puhua hyvinvoinnista.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvin hoidettu talous ja elinkeinoelämä

Hyvin hoidettu talous takaa kunnan tehtävien hoidon. Dynaaminen talouselämä on osa tästä. Suunnittelun ja maankäytön on tuettava yritysten perustamista ja talouselämän kehitystä. Julkiset hankinnat ovat osa kunnan palvelutarjonnasta ja on tärkeää, että hankinnat hoidetaan oikein, korkeat laatukriteerit ja tarjousneuvottelujen seuranta huomioon ottaen.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Toimiva infrastruktuuri

Inkoon kaltaisen haja-asutuskunnan opiskelijoille ja työssä käyvälle väestölle infrastruktuuri on mitä tärkein mitä tulee ulkopaikkakunnille suuntautuvaan lähiliikenteeseen. Joukkoliikenteen suurin puute juuri tällä hetkellä on lähijunien poissaolo. Junien pysähtyminen Inkoossa on kunnan päämääränä.
Inkoon laajan tieverkoston kunnossapidon olisi oltava jatkuvaa. Teiden talvikunnossapito on hoidettava viipymättä. Teiden pinnoitus on tehtävä ajoissa ja tievalaistuspisteitä on lisättävä, kaikki tämä arkipäivän helpottamiseksi ja liikenneriskien vähentämiseksi.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›