Johannes Wilson

124

"Osallistavaan, tulevaisuuteen katsovaan ja vaurastuvaan kaupunkikehitykseen - yhdessä rakennamme Vaasan paikallisyhteisöä. Äänesi on tärkeä!"

Meillä kaikilla on ajatuksia ja mielipiteitä siitä, miten välittömän ympäristömme tulisi näyttää ja toimia. Edustuksellisessa demokratiassa tarvitaan valittuja paikallisia poliitikkoja päätöksenteon muokkaamiseen, parhaimmillaan minä olen sinun äänesi!

Vaasa on ihailtava kaupunki, jolla on monia mahdollisuuksia! Yhteiskunta ja politiikka muuttuvat jatkuvasti - haluan olla mukana ja vaikuttaa Vaasan oikeaan suuntaan. Alla olen luetellut joitakin keskeisiä teemoja:

- Koko Vaasa ja sen lähialue. Vaasalla on keskeinen rooli koko Pohjanmaalla!
- Sekä nuorten, aikuisten että ikäihmisten osallistaminen. Meidän täytyy nähdä kaikki ihmiset yhteiskunnassa!
- Koulutus ja työmarkkinat. Investoinnit tulevaisuuden tarpeisiin!
- Innovaatiot ja yrittäjyys. Hyvät olosuhteet yrittäjyydelle!
- Hyvä kieli ilmasto. Meidän on varmistettava, että meillä on vahva ruotsin kieli sekä toimiva kaksikielisyys ja monikielisyys.

Tällä hetkellä kirjoitan valtiotieteellisessä pro gradu -tutkielmaani, joka keskittyy nuorten demokraattisiin asenteisiin Suomessa. Minulla on kandidaatin tutkinto kansainvälisissä suhteissa. Välillä olen työskennellyt pohjoismaisten suhteiden parissa, avustajana eduskuntavaalissa ja EU-vaalissa 2019 Pohjanmaalla ja viimeksi olen ollut kansanedustaja Mikko Ollikaisen avustaja RKP:n eduskuntaryhmässä.

- 2020–, työskentelen sihteerinä RKP:n koulutuspoliittisessa komiteassa. Kokemuksia ja erilaisia luottamustehtäviä minulla on erilaisissa nuorisoliitoissa - Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa. Pääpainopisteenä nuorten oikeudet ja yhteisön osallistuminen, demokratiakysymykset, sosiaaliliberaalinen puoluepolitiikka ja verkostoituminen.

Tämän tiedon ja kokemuksen perusteella olen sekä valmis että halukas työskentelemään kovasti RKP:n hyväksi Vaasassa ja lähialueella!

Nimi: Johannes Wilson
Syntymävuosi: 1994
Kunta: Vaasa
Titteli: Politiikan maisteriopiskelija
Sähköposti: contact@johanneswilson.fi
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Paras koulu

Opimme niin kauan kuin elämme - haluan olla osa sellaisen yhteiskunnan luomista, joka sijoittaa resursseja ja kannustaa jatkuvaan oppimiseen. Koko oppimispolulla on tärkeä vaikutus meihin yksilöihin.

Täällä opettajilla on keskeinen rooli, josta on tulossa yhä tärkeämpi. Samaan aikaan Covid-19-pandemia ja uusi teknologinen kehitys asettavat opettajille yhä suurempia vaatimuksia. Siksi haluan työskennellä sen varmistamiseksi, että opettajilla ja myös opettajaopiskelijoilla on miellyttävät ja turvalliset työympäristöt.

Kehitämme Vaasaa entistä houkuttelevammaksi opiskelukaupungiksi ruotsinkielisille, suomenkielisille ja kansainvälisille opiskelijoille. Se tarjoaa suuren lisäarvon koko kaupunkiin!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvin hoidettu talous ja elinkeinoelämä

Kunnan taloutta on tarkasteltava vastuullisesti sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kaikilla pienillä, keskisuurilla ja suurilla yrityksillä on keskeinen rooli yhteiskunnan kehityksessä. Unohtamatta startup-yrityksiä! Meidän on tarjottava yritykselle ja teollisuudelle parhaat mahdolliset olosuhteet liiketoiminnalle Vaasassa, mikä puolestaan luo enemmän työpaikkoja ja lisää työllisyyttä. On myös tärkeää, että kunta on hyvä työnantaja!

Innovaatiot ja yrittäjyys ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Kutsun itseäni sosiaaliseksi yrittäjäksi, koska olen kiinnostunut kehittämään projekteja ja suunnitelmia, jotka hyödyttävät yhteistä yhteiskuntaamme. Yrittäjien ääni on kuultava päätöksenteossa!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoivat asukkaat

Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja avoimuus ovat avainsanoja vauraan yhteiskunnan kannalta. Meidän on kyettävä takaamaan, että kaikki asukkaat saavat tukea ja apua eri elämänvaiheissa. Yksi kunnan päätehtävistä on taata toimiva peruspalvelu. Pohjanmaalla ja Vaasassa ruotsinkielinen palvelu on minulle keskeinen asia! Investoinnit aktiiviseen yhdistyselämään ja monenlaiset harrastukset ovat tärkeitä. Haluan työskennellä vauraan Vaasan hyväksi!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›