Sara Ikävalko

69

"Tulevaisuuden Lahti on taloudellisesti vastuullinen, sosiaalisesti tasa-arvoinen ja ekologisesti ajatteleva. Kaupunki, jossa on ilo kasvaa ja kehittyä. Teemani ovat kaupunkisuunnittelu, kulttuuri ja koulutus. Rohkea, innovatiivinen ja vuorovaikutteinen kaupunki, jossa kaupunkia kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Luovan ajattelun ja kestävän kehityksen kaupunki."

Tervehdys olen Sara Ikävalko.

Olen opettaja LAB-ammattikorkeakoulussa Muotoiluinstutuutissa. Perheessämme on kaksi lasta, kaksi yritystä ja asumme omakotitalossa Jalkarannassa. Vapaa-ajalla iloa tuovat koirat, puutarha, patikointi ja purjehdus.

Perheemme asettui Lahteen, sillä kaupungissa on kaikki potentiaali hyvään ja kohtuuhintaiseen lapsiperhe-elämään: upea luonto, hyvä sijainti, kiinnostavia työtehtäviä, varhaiskasvatus, koulu ja harrastustoimintaa myös ruotsin kielellä. Kuitenkin, meillä on vielä paljon kehitettävää.

Intohimoni on kaupunkien ja yhteiskunnan kehittäminen. Kaupunkikehittäminen on ollut työni ydin niin suunnittelijana, tutkijana kuin korkeakoulu lehtorina. Politiikalla on tässä kokonaisuudessa olellinen rooli. Nyt minua kiinnostaisi tehdä kaupunkikehitystä myös tästä näkökulmasta.

Kaupunkien kehittäminen on käytännön tekoja ihmisiä palvelevan ja toimivan yhteiskunnan rakentamiseksi. Virkeän elinkeinoelämän myötä kaupunki on elinvoimainen, kiehtova ja kehittyvä. Tämä tarkoittaa sitä, että elinkeinoelämälle on luotava hyvät lähtökohdat kasvaa ja kehittyä. Lahdesta tulee rakentaa yrittäjille houkutteleva ja innovatiivinen kaupunki. Kaupunki, jossa on tilaa kehittyä ja kokeilla.

Koulutuksen kentällä olen tehnyt opetustyötä korkeakouluissa sekä yliopistoissa. Muotoiluinstituutissa olen vastuuopettajana luotsannut ajoneuvomuotoilun ja teollisen muotoilun osastoja, sekä rakentanut palvelumuotoilun AMK-koulutusohjelman. Kaupunki- ja palvelumuotoilun osastoa olen luotsannut vuodesta 2018.

Opetustyöni keskiössä on kaupunkisuunnittelun opetus AMK- ja YAMK-tasoilla, palvelumuotoilu, strateginen suunnittelu, systeemiajattelu sekä käyttäjälähtöinen kehittäminen. Työni keskeisiin piirteisiin kuuluu aluekehittäminen ja kaupunkitutkimus.

Olen mukana rakentamassa Lahden Arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa 2030. Apolin tavoite on parantaa rakennetun ympäristön esteettistä laatua.

Toimin myös konsulttina. Kirjoitan parhaillani väitöskirjaa LUT-yliopistoon tuotantotalouden laitokselle.

Tarvitsemme ehdottomasti lisää nuoria ja tuoretta ajattelua Lahden politiikkaan. Lahti työskentelee jo tulevaisuutta ajatellen, mutta voimme vielä parantaa kestävän kehityksen työtä kaupungissa. Tämä edellyttää kuitenkin uusia aloitteiden tekijöitä. Olen valmis antamaan aikaa valtuustotyölle, ja ottamaan vastuuta päätöksistä. Samalla olen motivoitunut oppimaan uutta ja vaikuttamaan politiikkaan kestävästi, jos tulen valituksi.

Asetun ehdolle, koska haluan olla mukana kehittämässä tulevaisuuden Lahtea.

Nimi: Sara Ikävalko
Syntymävuosi: 1982
Kunta: Lahti
Kotipaikka: Lahti
Titteli: kaupunkisuunnittelija, kaupunki- ja palvelmuotoilun lehtori, Tki-asiantuntija
Sähköposti: sara.ikavalko@gmail.com
Puhelinnumero: +358 50 5321 245
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Asuminen ja rakentaminen

Kaupunkien kehittäminen on käytännön tekoja ihmisiä palvelevan ja toimivan yhteiskunnan rakentamiseksi. Kaupungit ovat tulevaisuudessa tärkeitä keskuksia, joista yhteiskunnallisia muutoksia hallitaan. Palvelu- ja kaupunkimuotoilu tarjoaa hyödyllisiä menetelmiä kaupunkien ihmislähtöiseen kehittämiseen.

Olen mukana rakentamassa Lahden Arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa 2030. Apolin tavoite on parantaa rakennetun ympäristön esteettistä laatua. Tässä työssä tavoittelen ihmislähtöistä kaupunkikehittämistä, jossa kestävän kehityksen arvot, tuotannolliset puitteet ja hyvä kaupunkikokemus ovat kehittämisen keskiössä.

Päätöksentekijöiden joukkoon tarvitsemme uutta verta, ihmisiä joilla on hallussa yhteiskehittämisen työote ja katse tulevaan. Ymmärrystä katsoa kaupunkikehitystä kokonaisuutena ja halua yhteiskuntalähtöisten innovaatioiden ja muutosten mahdollistamiseen.

Kaupunki kuuluu kaupunkilaisille.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoivat asukkaat

Yhteistyö, vuorovaikutus ja osallisuus ovat toimivan kaupungin keskeisiä piirteitä. Ihmisten pitää saada olla yhteiskunnassa osallisena. Hyvinvointivaltiossa heikoimmistakin pidetään huolta.

Minulla on rikas työkokemus ihmislähtöisen kaupunki- ja palvelukehittämisen kentällä useissa kaupungeissa, myös Lahdessa. Kaupunkien vuorovaikutusprosessien ja toimintamallien kehittäminen on ollut työni ydintä reilun kymmenen vuoden. Olen vienyt kaupunki- ja palvelumuotoiluosaamista useisiin suomalaisiin kuntiin ja kaupunkeihin useille toimialoille, sekä yksityiselle sektorille. Ohjaamot, palvelutorit ja Hidaskassa palveluinnovaatio ovat ehkä tunnetuimpia palvelumuotoilu töitäni.

Tapaan päivittäin ison joukon nuoria opiskelijoita Muotsikassa ja LAB ammattikorkeakoulussa ylimalkaan. Yksi kaupunkimme suurimpia epäkohtia on, että Menetämme suurimman osan koulutetusta nuorisosta muihin suomalaisiin kaupunkeihin ja ulkomaille.

Lahdessa meidän tulee huolehtia nuorten palveluista laadukkaammin. Haluan tehdä töitä sen eteen, että kaupunkimme tarjoaa kiinnostavia innovatiivisia työpaikkoa korkeakoulutetulle nuorille.

Tehdään kaupungistamme yhdessä hyvä. Kaupunki kuuluu kaupunkilaisille.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Kulttuuri

Monipuolinen kulttuuri on elävän ja kiinnostavan kaupungin sydän. Kaupunkikulttuuri luo ainutlaatuista kaupunkikokemusta. Kiehtova laadukas kulttuuri luo kaupunkiin vetovoimaa ja pitovoimaa.

Lahti on profiloitunut kestävän muotoilun edelläkävijänä. Tämän tulee näkyä tulevaisuudessa kaupunkimme päätöksenteossa, palveluiden sujuvuudessa ja viihtyisässä elinympäristössä.

Tulevaisuuden Lahti on Luovan ajattelun ja kestävän kehityksen kaupunki. Rohkea, innovatiivinen ja vuorovaikutteinen kaupunki, jossa kaupunkia kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›