Sanni Hilpinen

591

Ehdokas ei ole vielä täyttänyt itsestään kaikkia tietoja.

Nimi: Sanni Hilpinen
Syntymävuosi: 1990
Kunta: Vantaa
Kotipaikka: Martinlaakso
Titteli: Ryhmäpäällikkö, FM

Vaaliteemat

Varhaiskasvatus

Pienen lapsen vanhempana haluan työskennellä ruotsinkielisen päivähoitoverkoston ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Ruotsinkielistä päivähoitoa tulee olla tarjolla myös uusilla asuinalueilla kuten Kivistössä.

Kaupungin tulisi panostaa päivähoidon rekrytointimahdollisuuksien parantamiseen. Lasten turvallisuus ja riittävä resurssointi tulisi asettaa etusijalla. Päiväkodeissa tulisi olla toimiva sijaisjärjestely henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi tilapäisen poissaolon yhteydessä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Tasa-arvo

Mielestäni kaikilla tulee olla samat oikeudet tasa-arvoiseen kohteluun sukupuolesta, taustastaan tai etnisestä alkuperästään riippumatta. Kaikkia kiusaamisen muotoja tulee torjuta ja ehkäiseviä toimenpiteitä tulee parantaa. Kouluihin ja nuorisotyöhön tarvitaan lisää aikuisia syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisemiseksi. Asiattomaan käytökseen puuttuminen on kaikkien aikuisten vastuulla.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Ilmastoälykäs kunta

Ympäristövaikutus tulisi aina arvioida ja ottaa huomioon kaupungin päätöksenteossa. Ympäristöystävälliset ratkaisut tulee olla etusijalla varsinkin silloin kun siitä on merkittävä hyöty pitkällä aikavälillä. Haluan osaltani edesauttaa kaupunkia saavuttamaan tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›