Solveig Halonen

590

""Jämlikt och likvärdigt bemötande för alla kommuninvånare. Tasa-arvoa kaikille ja kunnille.""

Ihmisläheinen, sinnikäs, utelias
Haluan olla vaikuttamassa lähiympäristön kehittämisessä

Nimi: Solveig Halonen
Kunta: Vantaa
Kotipaikka: Itä-Hakkila
Titteli: Hallintosihteeri
Sähköposti: solveig.halonen@kolumbus.fi
www: https://kommunalval.sfp.fi/kandidater/halonen-solveig/
Jäsenenä:

Vaaliteemat