Åsa Gustafsson

65

"Jokaisella on oikeus hyvään elämään"

Pyysin ystävää kuvailemaan minua muutamalla lauseella;
Åsa on henkilö, joka haluaa auttaa muita, haluaa vaikuttaa kysymyksiin, jotka koskevat ihmisten arkea. Åsa uskaltaa nostaa esille asioita ja hänellä on matala kynnys tuoda mielipiteitään julki. Åsa on yhdistysihminen ja hän on ollut aikanaan aktiivisesti mukana palveluskoiraharrastuksen parissa.

Työskennellyt varhaiskasvatuksessa sekä lastensuojelussa. Sosionomi AKM ja työskennellyt syksystä 2017 lähtien puolueen Yhteispiirin toiminnanjohtajana.
- valtuutettu
- kaupunginhallituksen varajäsen
- kaupunging vanhus- ja veteraanineuvoston puheenjohtaja
- Kaarinan RKP:n puheenjohtaja

Nimi: Åsa Gustafsson
Syntymävuosi: 1974
Kunta: Kaarina
Kotipaikka: Kaarina
Titteli: Toiminnanjohtaja
Sähköposti: asa.gustafsson@kaarina.fi
Puhelinnumero: 040-5650999
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Hyvinvoivat asukkaat

Minulle on tärkeää, että kaikki kaupunkilaiset tuntevat itsensä turvalliseksi ja viihtyvät Kaarinassa.
Palveluiden tulee toimia silloin kun niitä tarvitaan. Haluan, että meidän lapsillamme on paras mahdollinen alku elämässään. Haluan, että lapsillamme on viihtyisät päiväkoti- ja kouluympäristöt, jossa he voivat hyvin. Haluamme, että ihmiset ikääntyessään saavat tarvitsemansa avun ja tuen.
Haluamme elämäntilanteeseesi sopeutettuja viihtyisiä asuinympäristöjä.
Haluan nähdä parempaa yhteistyötä koko Turun seutukunnan alueella.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Paras koulu

Kaikilla lapsilla on oikeus korkealuokkaiseen varhaiskasvatukseen. Kouluilemme on annettava riittävästi resursseja. Haluan tehdä työtä sen eteen, että sekä oppimista että hyvinvointia painotetaan kouluympäristön hyväksi.
Haluan tehdä työtä sen eteen, että meidän keskeneräiset koulurakennukset saadaan valmiiksi, jotta lapset ja opettajat voivat työskennellä terveellisissä kouluympäristöissä.
Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen kouluun, jossa ketään ei kiusata. Meidän on jatkettava kiusaamisen vastaista työtä ja lisättävä kohdennettuja resursseja kaikenlaisen kiusaamisen kitkemiseksi.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yrittäminen ja työllisyys

Elinvoimaiset peruselinkeinot luovat työpaikkoja ja antavat lisäarvoa sekä paikallisesti että kansallisesti.
Tarvitsemme toimenpiteitä monilla eri tasoilla työllisyyden lisäämiseksi. Kaarinan työllistämispalvelujen on toimittava hyvin, jotta työnhakijoille tarjotaan työtä mahdollisimman pikaisesti.
Olen sitä meiltä, että kaavoituksen ja maankäytön pitää tukea yritysten perustamista ja elinkeinoelämän kehittämistä.
Haluan tehdä työtä älykkäämmän ja kestävämmän hankintatoimen edistämiseksi. Kuntahankinnoissa on tärkeätä korostaa entistä suuremmassa määrin laatukriteereitä.
Kaarinan tulee olla hyvä työnantaja. Kunnan henkilöstö on tärkeä voimavara. Meidän on pidettävä hyvää huolta työntekijöiden hyvinvoinnista ja työterveydestä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›