Veera Granroth

30

"Kestävän ja kauaskantoisen päätöksenteon puolesta"

Olen 22 vuotias, opiskelen hallintotieteitä Åbo Akademissa ja olen tällä hetkellä RKP-nuorten sekä Åbo Akademin ylioppilaskunnan varapuheenjohtaja. Harrastan partiota, olen yleisesti järjestöaktiivi ja tykkään olla kavereiden kanssa. Vapaa-ajallani viihdyn metsässä ja merellä.

Olen ehdolla kuntavaaleissa koska haluan tuoda esiin nuorten ja opiskelijoiden ääntä päätöksentekoon. Poliittisia päätöksiä tehdessä täytyy huomioida sukupolvipoliittinen näkökulma, jotta politiikkaa tehdään enemmän pitkäkestoisesti eikä vain seuraavia vaaleja varten. Erityisesti koronakriisin jälkeen, päätöksiä pitää tehdä kestävästi. Haluan nähdä että Turussa panostetaan hyvinvointiin, koulutukseen ja turvallisuuteen.

Nimi: Veera Granroth
Syntymävuosi: 1999
Kunta: Turku
Kotipaikka: Turku
Titteli: Opiskelija
Sähköposti: veera.granroth@su.fi
www: https://www.veeragranroth.com
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Nuorten hyvinvointi

Panostus nuorten hyvinvointiin on edellytys kestävään yhteiskunnan kehitykseen. Mikäli nuoret uupuvat tai kärsivät mielenterveysongelmista he eivät kykene työntekoon tulevaisuudessa.

Terveydenhoitoon täytyy päästä matalalla kynnykselle kun sitä tarvitsee ja Turun tulee panostaa ennaltaehkäisevään hyvinvointiin. On aina parempi vaihtoehto panostaa ennaltaehkäisevään hyvinvointiin sen sijaan että odottaisi että ongelmat ovat kasvaneet.

Fyysinen hyvinvointi tukee henkistä hyvinvointia. Turun tulee mahdollistaa kaikille helppo tapa osallistua liikuntaan ja merkitykselliseen vapaa-aikaan. Kaikille nuorille tulee tarjota mahdollisuus harrastukseen, sillä se vähentää syrjäytymisen riskiä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Paras koulu

Aina on kannattavaa panostaa koulutukseen. Terveisiin koulurakennuksiin on oltava riittävä rahoitus ja oppilaiden tulee tuntea olonsa turvalliseksi mennessään kouluun. Peruskoulun jälkeen jokaisella tulisi olla mahdollisuus jatkaa opiskelua toiselle asteelle. Kouluissa on oltava riittävä tuki oppilaille, jotta jokainen voi suorittaa opintonsa loppuun. On tärkeää, että oppilaiden lähellä on riittävä määrä koulunkäynninohjaajia ja koulupsykologeja.

Turun tavoitteena on olla Suomen paras opiskelukaupunki vuoteen 2029 mennessä ja se vaatii investointeja. Turun tulee panostaa hyvään yhteistyöhön alueen korkeakoulujen kanssa, koska ne vaikuttavat kunnan houkuttelevuuteen ja tulevaan työvoiman saatavuuteen. Pitkän aikavälin päätöksenteon avulla on paremmat edellytykset saada opiskelijat jäämään tänne myös opintojen jälkeen.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Maailman lapsiystävällisin maa

Kaikilla lapsilla on oltava turvallinen lapsuus. Turun tulee olla on edelläkävijä toimivan verkoston luomisessa perheille, joissa panostetaan ennaltaehkäisevään työhön ja tukeen jo varhaisessa vaiheessa ennen kuin ongelmista tulee suuria. Turun tulee panostaa mm. etsivään nuorisotyöhön, taata riittävät resurssit lastensuojeluun ja tukea viranomaisten välistä tehokasta yhteistyötä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›