Simon Granroth

665

"Tieteen ja inhimillisyyden puolustaja. Tieteeseen pohjautuva tieto on kaiken onnistuneen päätöksenteon perusta."

Olen ammatiltani tiedetoimittaja ja sosiaalipsykologi, minun on sanottu olevan utelias ja määrätietoinen. Arvostan uteliaisuutta, empatiaa ja ennakkoluulottomuutta. Uskon, että jokaisessa ihmisessä on hyvää, ja näen mielessäni tulevaisuuden, jossa ihmiset elävät sopusoinnussa luonnon kanssa ja rauhassa keskenään – jossa syntymässä kohdalle osuneet sattumat eivät ole rajoitteita, vaan jokaisella on mahdollisuus muovata elämäänsä omien tavoitteidensa ohjaamina.

Politiikka on ongelmien ratkaisemista yhdessä – samoin se on yhteistä ponnistelua paremman tulevaisuuden eteen. Myös sitä vasten peilaten tieteellinen maailmankuva on minulle tärkeä. Tiede on uteliaisuutta, ymmärrystä ja ennen kaikkea totuuden etsimistä. Tiede on väline, jonka avulla voimme kohdata kognitiivisia harhoja, loogisia virhepäätelmiä ja ennakkoluuloja. Sen avulla meistä voi tulla empaattisempi, valveutuneempi ja ylväämpi ihmiskunta.

Nimi: Simon Granroth
Syntymävuosi: 1990
Kunta: Helsinki
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: Tiedetoimittaja, Pol. Mag.
Sähköposti: granroth.simon@gmail.com
www: https://www.simongranroth.com
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa

Kestävä kehitys.
Ilmastokriisi ja biosfäärien romahtaminen ovat aikamme kriittisimpiä haasteita. Energiataloutta, liikennettä ja maataloutta tulee uudistaa, jotta päästöjä voidaan vähentää merkittävästi – ja lopulta saavuttaa hiilineutraalius. Meidän tulee investoida tuuli- ja aurinkoenergiaan, geotermiseen energiaan sekä ydinenergiaan, ja samanaikaisesti kannustaa energiasektoria korvaamaan laajamittainen fossiilisten polttoaineiden käyttö ekologisesti kestävillä ja vähäpäästöisillä vaihtoehdoilla. Meidän tulee toimia esimerkkinä tehokkaasta ja yhdenvertaisesta ilmastopolitiikasta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Tasa-arvo

Inhimillisyys.
Jokainen ihminen on valintojensa, sattumien ja yhteiskunnan hallinnollisten rakenteiden summa. Mielestäni meidän tulee minimoida sattuman merkitys takaamalla jokaiselle hyvän elämän edellytykset tasa-arvoisille koulutusmahdollisuuksilla ja niin sosiaalisella kuin taloudellisellakin turvaverkolla. Meidän tulee vastustaa fanaattisuutta ja sortoa sekä voimaannuttaa yhteiskunnan heikompia.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Paras koulu

Tiede.
Tosiasioihin perustuva tietämys on kaiken onnistuneen päätöksenteon perusta. Tiedeyhteisöä tulee konsultoida laajamittaisesti lainsäädäntötyössä. Tieteen, koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus tulee turvata kaikissa olosuhteissa, jotta ajattelun ja ideoiden vapaus säilyy. Tutkijoille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille tulee antaa mahdollisuus suunnitella työtään pitkäjänteisesti ja mieluiten ilman poliittisia ja taloudellisia reunaehtoja. Asteesta riippumatta koulutukseen kohdistetut investoinnit maksavat aina itsensä takaisin sekä yhdenvertaisuutena että innovaatioina. Mahdollisuus korkeatasoiseen koulutukseen myös ehkäisee ulkopuolisuutta ja estää yhteiskuntaamme päätymästä idiokratiaksi. Lisäksi se on edellytys sille, että demokraattinen yhteiskunta voi saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›