Simon Granroth

665

"Tieteen ja inhimillisyyden puolustaja. Tieteeseen pohjautuva tieto on kaiken onnistuneen päätöksenteon perusta."

Olen opiskellut sosiaalipsykologiaa ja oikeustiedettä Helsingin yliopistolla ja työskennellyt fysioterapeuttina sekä terveydenhuollossa, että urheilukuntoutuksessa. Sen jälkeen kun valmistuin yliopistosta, minulla on ollut ilo työskennellä tiedekviestijänä - tärkeä tehtävä, jota sekä rakastan, että kunnioitan. Olen aiemmin palvellut kriisinhallintavalmiustehtävissä ja olin valmiusyksikössä kaksi vuotta.

Rauhanturva- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen tekijä on pyrkimys auttaa apua tarvitsevia ihmisiä, ei jättää ketään yksin ja tehdä osansa paremman maailman puolesta. Nämä arvot resonoivat kanssani voimakkaasti.

Haluan tehdä osani yhteisen tulevaisuutemme rakentamisessa, ja toimia inhimillisyyden ja järjen voimana - populismin ja idiokratian vastakohtana, jota politiikkamme ja maailmamme kaipaa tänään. Olen vaihtoehto sinulle, joka haluat äänestää liberaalin Helsingin puolesta, jossa päätöksenteko on kestävää, inhimillistä ja perustuu tutkittuun tietoon.

Nimi: Simon Granroth
Syntymävuosi: 1990
Kunta: Helsinki
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: Tiedetoimittaja, Pol. Mag.
Sähköposti: granroth.simon@gmail.com
www: https://www.simongranroth.com
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa

Kestävä kehitys.
Ilmastokriisi ja biosfäärien romahtaminen ovat aikamme kriittisimpiä haasteita. Energiataloutta, liikennettä ja maataloutta tulee uudistaa, jotta päästöjä voidaan vähentää merkittävästi – ja lopulta saavuttaa hiilineutraalius. Meidän tulee investoida tuuli- ja aurinkoenergiaan, geotermiseen energiaan sekä ydinenergiaan, ja samanaikaisesti kannustaa energiasektoria korvaamaan laajamittainen fossiilisten polttoaineiden käyttö ekologisesti kestävillä ja vähäpäästöisillä vaihtoehdoilla. Meidän tulee toimia esimerkkinä tehokkaasta ja yhdenvertaisesta ilmastopolitiikasta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Tasa-arvo

Inhimillisyys.
Jokainen ihminen on valintojensa, sattumien ja yhteiskunnan hallinnollisten rakenteiden summa. Mielestäni meidän tulee minimoida sattuman merkitys takaamalla jokaiselle hyvän elämän edellytykset tasa-arvoisille koulutusmahdollisuuksilla ja niin sosiaalisella kuin taloudellisellakin turvaverkolla. Meidän tulee vastustaa fanaattisuutta ja sortoa sekä voimaannuttaa yhteiskunnan heikompia.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Paras koulu

Tiede.
Tosiasioihin perustuva tietämys on kaiken onnistuneen päätöksenteon perusta. Tiedeyhteisöä tulee konsultoida laajamittaisesti lainsäädäntötyössä. Tieteen, koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus tulee turvata kaikissa olosuhteissa, jotta ajattelun ja ideoiden vapaus säilyy. Tutkijoille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille tulee antaa mahdollisuus suunnitella työtään pitkäjänteisesti ja mieluiten ilman poliittisia ja taloudellisia reunaehtoja. Asteesta riippumatta koulutukseen kohdistetut investoinnit maksavat aina itsensä takaisin sekä yhdenvertaisuutena että innovaatioina. Mahdollisuus korkeatasoiseen koulutukseen myös ehkäisee ulkopuolisuutta ja estää yhteiskuntaamme päätymästä idiokratiaksi. Lisäksi se on edellytys sille, että demokraattinen yhteiskunta voi saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›