Björn Fant

660

"Peruskoulun ja lukion on oltava yleissivistyvä. Oppilaiden yksilöllisiä tarpeita on huomioitava. Taloutemme on riippuvainen toimivasta elinkeinoelämästä. Yritysten tarpeet on otettava huomioon suunnittelussa."

Olen syntynyt Pohjanmaan rannikkoseudulla ja tullut ylioppilaaksi Vasa Svenska Lyceumista. Opiskelin Helsingin yliopiston matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa ja valmistumiseni jälkeen jäin pysyvästi asumaan Helsingissä. Fysiikan tohtorintutkintoni tieteellinen työskentely suoritettiin tutkimuslaitoksessa Forskningsinstitutet för Atomfysik Tukholmassa, mutta työnantajani koko työurani aikana on ollut Helsingin yliopisto, jossa olen antanut opetusta ja suorittanut tutkimustyötä kansainvälisen yhteistyön kautta.

Koulutukseni ja työkokemukseni kautta olen pätevöitynyt paneutumaan monimutkaisiin aiheisiin. Helsingin kokoisessa kaupungissa ei voida poliitikolta vaatia, että hän paneutuu kaikkien projektien yksityiskohtiin, mutta hänen on valvottava, että kunnallisia kauppasopimuksia tehdään harkiten ja kaupunkilaisten parasta ajatellen. Laatukriteereihin on panostettava, jotta kaikille tulee meille kuuluva palvelu.
Olen kiinnostunut yhteiskuntakysymyksistä ja minulla on energiaa paneutua kunnallisten päätösten valmisteluun.

Nimi: Björn Fant
Syntymävuosi: 1942
Kunta: Helsinki
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: Dosentti
Sähköposti: bjorn.fant@helsinki.fi
Puhelinnumero: +358505003280

Vaaliteemat

Paras koulu

Helsinki kasvaa ja kehittyy hyvin voimakkaasti. Helsinki on maamme moottori ja sen takia muuttoliike Suomen sisällä ja ulkomailta suuntautuu hyvin pääkaupunkiseudulle päin. Asuntopulan hoitaminen edellyttää keskitettyä rakentamista, myös korkealle. Erityisesti vuokra-asuntojen tuottamiseen pitää keskittyä. Ihmisten hyvinvointia on aina otettava huomioon suunnittelussa. Vihreys kuuluu myös urbaaniseen ympäristöön; viheralueet ja virkistysalueet rantojen läheisyydessä lisäävät viihtyvyyttä. Yksityisautoilijat siirtyvät käyttämään joukkoliikennettä, jos se on sujuva ja muuten houkutteleva. Sekä kaupunkilaiset että työmatkalaiset kaipaavat ydinkeskustan ulkopuolella olevien juna- ja metroasemien yhteyteen rakennettuja autojen pysäköintipaikkoja.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Hyvinvoivat asukkaat

Sosiaali- ja terveyshuollon rakenneuudistuksessa potilaan on asettava keskiöön, eikä hallinto. On varmaan mahdollista lähtien liikkeelle nykyisistä rakenteista kehittää terveysasemat niin, että potilaspalvelu hoituu sujuvasti. Terveysasemien tarjoamaa lähipalvelua ei saa heikentää. Erikoislääkärihoito on onneksi lähellä Helsingissä.
Sosiaalihuolto mukana lukien vanhustenhoito pitää jatkossakin kuulua kunnalle. Helsingin vanhustenhoito ei toimi yhtä hyvin kuin pienemmällä paikkakunnalla, joten uusia otteita tarvitaan. Velvollisuutemme on järjestää kotihoitoa ja laitoshoitoa niin, että vanhuksellamme on turvallisuuden tunne.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Asuminen ja rakentaminen

Koulutuksen keskeinen rooli yhteiskunnan kehitykselle ei voida liikaa korostaa. Peruskoulutuksemme on oltava yleissivistyvä ja sen on huomioitava oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Peruskoulutukseen on sen takia annettava voimavaroja, jotta se voi yksilöllistää opetuksensa. Tällä tavalla oppilaan yksilöllistä kehitystä tuetaan samalla kun syrjäytymistä minimoidaan. Kaikilla oppilailla ei ole kykyä tai motivaatiota omaksua teoreettista opetusta. Heille ehkä käytännönläheinen opetus lisää motivaatiota.

Lukio-opetus pitää olla yleissivistyvä. Toisen asteen ammattikoulutuksen on oltava yhteystyössä lähiyhteiskunnan elinkeinoelämän kanssa. Käytäntöön suuntautuvassa koulutuksessa on hyvin oleellista valvoa, että kaikki oppilaat saavat päästötodistuksensa. Meidän on vaikuttava siihen, että lisää harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja luodaan. Näillä toimenpiteillä voimme vaikuttaa siihen, että työllistämisasteemme nousee.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›